Nieuws & Persberichten

Maatlat Duurzame Veehouderij

 • Maatlat Duurzame Veehouderij
  08-06-2017

  Heeft u verbeterpunten voor de MDV?

  SMK roept bedrijfsleven, adviseurs en ondernemers op om mee te denken met de herziening van de MVD-criteria. Heeft u verbeterpunten voor de Maatlat Duurzame Veehouderij? Meld deze dan aan.
 • Maatlat Duurzame Veehouderij
  06-06-2017

  Ook melkschapen onder Maatlat Duurzame Veehouderij

  Sinds 2013 is er een MDV-certificatieschema voor melkgeitenstallen. Vanwege marktvraag heeft SMK enkele aanpassingen hierop gedaan zodat nu ook melkschapenstallen gecertificeerd kunnen worden.
 • Maatlat Duurzame Veehouderij
  01-03-2017

  Groen Ontwikkelfonds Brabant verpacht meer duurzame gronden in 2017

  Voor 2017 hebben via het GOB 207 gunningen plaatsgevonden. Bij 135 (=65%) ervan zijn een of meer certificaten overlegd, waaronder die van Milieukeur en Maatlat Duurzame Veehouderij.
 • Maatlat Duurzame Veehouderij
  31-12-2016

  Publicatie Maatlat Duurzame Veehouderij versie 11

  SMK publiceert het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij versie 11 dat geldig is van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.
 • Maatlat Duurzame Veehouderij
  28-11-2016

  MDV en Milieukeur stellen eisen aan brandveiligheid in veestallen: "Bewuster omgaan met de risico’s"

  Om het aantal branden in Nederlandse veestallen terug te dringen, is het belangrijk dat veehouders bewuster omgaan met de risico’s.’ Dat zegt Annika de Ridder, projectleider dierlijke agroketens van SMK.
 • Maatlat Duurzame Veehouderij
  03-08-2016

  MDV-hoorzittingen 2016: stalklimaat en fijnstofmaatregelen krijgen speciale aandacht in herziening

  Per 1 januari 2017 vinden wijzigingen plaats op het certificatieschema MDV 10. In de certificatieschema’s worden de aanvullende besluiten en praktijkinbreng de schriftelijke ronde uit 2016 verwerkt. Daarnaast staan er voor 2016 een aantal aandachtpunten op de herzieningslijst. Onder andere bronmaatregelen voor ammoniakemissiereductie ter verbetering van stalklimaat en daarmee van welzijn en gezondheid van dier en mens. Ook krijgen aanvullende maatregelen en de ambitie ter reductie van fijnstofemissie speciale aandacht bij deze herziening.
 • Maatlat Duurzame Veehouderij
  26-04-2016

  Maatlat Duurzame Veehouderij publiceert certificatieschema Melkveestallen niveau-A, versie 10.2

  Maatlat Duurzame Veehouderij publiceert het certificatieschema Melkveestallen niveau-A, versie 10.2, dat geldig is van 1 april 2016 tot en met 31 december 2016. De nieuwe maatregelen zijn van toepassing op de investeringen die aangemeld worden voor de Regeling groenprojecten.
 • Maatlat Duurzame Veehouderij
  15-12-2015

  Veehouderij investeert in brandveiligheid stallen

  (Bron: LTO Nederland) Nederlandse veehouders hebben de afgelopen jaren diverse maatregelen getroffen om de brandveiligheid van stallen te verhogen. Dat blijkt uit een tussenrapportage van het actieplan ‘Stalbranden’, dat sinds 2012 loopt. In het plan werken LTO Nederland, verzekeraars, brandweer, dierenartsen, Dierenbescherming en rijksoverheid samen om het aantal stalbranden in ons land te verminderen.