Nieuws & Persberichten

ACTUEEL

 • Milieukeur
  12-10-2016

  Hoorzitting Milieukeur Plantaardige Producten uit de open teelt

  Het certificatieschema Milieukeur Plantaardige producten uit de open teelt wordt per 1 januari 2017 herzien. SMK heeft, na evaluatie van de huidige criteria, voorstellen opgesteld voor de herziening van het Milieukeurschema plantaardige producten uit de open teelt.
 • Barometer Duurzame Bloemist
  12-10-2016

  Hoorzitting Barometer Duurzame Bloemist

  Het certificatieschema Barometer Duurzame Bloemist wordt per 1 januari 2017 herzien. SMK heeft, na evaluatie van de huidige criteria, voorstellen opgesteld voor de herziening van het certificatieschema.
 • Milieukeur
  28-09-2016

  Hoorzitting Milieukeur Ei

  Per 1 februari 2017 vinden wijzigingen plaats op het certificatieschema Milieukeur voor eieren (leghennen). In het certificatieschema worden de aanvullende besluiten en praktijkinbreng uit 2016 verwerkt. Ook is een verdere optimale afstemming tussen ‘milieu’ en ‘dierenwelzijn’ onderzocht. Een ander herzieningsonderwerp gaat over het transparant kunnen maken van de geborgde prestaties.
 • SMK
  26-09-2016

  Het nieuwe SMK e-magazine

  Over bloembollen, bijenhotels en een vernieuwde Barometer. In het nieuwe SMK e-magazine leest u er alles over...
 • EU Ecolabel
  26-09-2016

  EU Ecolabel criteria voor computers afgestemd op circulaire economie

  EU Ecolabel criteria hebben steeds meer een link met de circulaire economie; er is in toenemende mate aandacht bij producten voor ontwerp, levensduur, repareerbaarheid en de inzet van gerecyclede grondstoffen. Zo moet bijvoorbeeld aan het einde van de levensduur van een product de grondstoffen kunnen worden hergebruikt. Ook de herziene EU Ecolabel criteria voor computers zijn op dit principe gebaseer
 • SMK
  12-09-2016

  Duurzaamheidscertificaten erkend als gunningscriterium bij de uitgifte van pachtgronden in Noord-Brabant

  De biedingen van de potentiële pachters worden door het Groen ontwikkelfonds Brabant dit jaar niet uitsluitend beoordeeld op de geboden prijs, maar ook op de inspanningen die agrarische ondernemers leveren voor een duurzaam gebruik van grond binnen hun bedrijfsvoering.
 • SMK
  12-09-2016

  Nieuwe leden SMK College van Deskundigen agro/food Dierlijk

  Het SMK College van Deskundigen agro/food Dierlijk kent sinds kort een nieuwe samenstelling: Bart van der Hoog (NAJK), Gerdien Kleijer-Ligtenberg (Natuur & Milieu) en Patricia Kok (namens Ministerie van I&M, werkzaam bij RvO)) brengen hun deskundigheid in het College in.
 • Milieukeur
  05-09-2016

  Uitstel hoorzitting Milieukeur Ei

  De hoorzitting Milieukeur Ei (leghennen) wordt uitgesteld. De hoorzitting zou op 28 september plaatsvinden, maar wordt verzet naar een latere datum eind oktober. Iedereen die zich had aangemeld voor deze hoorzitting ontvangt hierover een persoonlijk bericht en in latere instantie een nieuwe uitnodiging voor de verplaatste hoorzitting.