Nieuws & Persberichten

ACTUEEL

 • SMK
  12-09-2016

  Nieuwe leden SMK College van Deskundigen agro/food Dierlijk

  Het SMK College van Deskundigen agro/food Dierlijk kent sinds kort een nieuwe samenstelling: Bart van der Hoog (NAJK), Gerdien Kleijer-Ligtenberg (Natuur & Milieu) en Patricia Kok (namens Ministerie van I&M, werkzaam bij RvO)) brengen hun deskundigheid in het College in.
 • Milieukeur
  05-09-2016

  Uitstel hoorzitting Milieukeur Ei

  De hoorzitting Milieukeur Ei (leghennen) wordt uitgesteld. De hoorzitting zou op 28 september plaatsvinden, maar wordt verzet naar een latere datum eind oktober. Iedereen die zich had aangemeld voor deze hoorzitting ontvangt hierover een persoonlijk bericht en in latere instantie een nieuwe uitnodiging voor de verplaatste hoorzitting.
 • Milieukeur
  02-09-2016

  Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Milieukeur en méér op de Dag van de Openbare Ruimte

  Wij nodigen u van harte uit onze stand te bezoeken op de Dag van de Openbare Ruimte voor alle informatie over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen voor de openbare ruimte met Milieukeur en de Barometer Duurzaam Terreinbeheer.
 • SMK
  01-09-2016

  Nieuwe SMK-projectleider Niko Moerman

  Niko Moerman is per 1 september in dienst getreden bij SMK. Hij is als Projectleider plantaardige agroketens onder meer verantwoordelijk voor Groen Label Kas en Milieukeur plantaardige producten uit de bedekte teelt.
 • SMK
  09-08-2016

  Keurmerk handig middel voor maatschappelijk verantwoord inkopen

  Sinds de vaststelling van de nieuwe Aanbestedingswet is het toegestaan om een keurmerk te eisen in de technische specificaties van de opdracht, in de gunningscriteria of als contractvoorwaarde bij het maatschappelijk verantwoord inkopen.
 • Maatlat Duurzame Veehouderij
  03-08-2016

  MDV-hoorzittingen 2016: stalklimaat en fijnstofmaatregelen krijgen speciale aandacht in herziening

  Per 1 januari 2017 vinden wijzigingen plaats op het certificatieschema MDV 10. In de certificatieschema’s worden de aanvullende besluiten en praktijkinbreng de schriftelijke ronde uit 2016 verwerkt. Daarnaast staan er voor 2016 een aantal aandachtpunten op de herzieningslijst. Onder andere bronmaatregelen voor ammoniakemissiereductie ter verbetering van stalklimaat en daarmee van welzijn en gezondheid van dier en mens. Ook krijgen aanvullende maatregelen en de ambitie ter reductie van fijnstofemissie speciale aandacht bij deze herziening.
 • Barometer Duurzame Bloemist
  28-07-2016

  Drie duurzame bloemisten in Achterhoek gecertificeerd

  Drie bloemisten in de provincie Gelderland zijn een duurzame status rijker geworden: Bert Evers in Doetinchem, Bloembinderij De Lorelei in Dinxperlo en Trendy Bloemen in Lichtenvoorde. De afgelopen periode zijn zij gelijktijdig gecertificeerd voor de Barometer Duurzame Bloemist.
 • Milieukeur
  28-07-2016

  Milieukeur feliciteert het milieu!

  Vandaag maakten Jumbo, Greenpeace, Albert Heijn en Natuur & Milieu in persberichten bekend dat zij afspraken hebben gemaakt over het terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de productie van aardappels, groenten en fruit. Jumbo streeft ernaar dat eind 2019 100% van de AGF-producten tenminste zijn gecertificeerd volgens de criteria van Milieukeur. Het aandeel biologische producten bij Jumbo zal worden verdubbeld, of verdriedubbeld. Albert Heijn maakte vergelijkbare afspraken met Natuur & Milieu; teelten moeten minimaal voldoen aan de eisen van Milieukeur en ook Albert Heijn vergroot het aanbod biologisch.