Vacatures

Stageplaats Communicatie

SMK zoekt een stagiair ter ondersteuning van de Communicatie Manager. De stage behelst met name ondersteuning van de nieuwsvoorziening van SMK via nieuwsbrieven, e-mailings, 13 websites en social media. Deze nieuwsvoorziening is in 2016 opnieuw ingericht vanwege de overgang naar alleen digitale middelen (waaronder e-magazine, e-mailings, Twitter, LinkedIn). Hierbij zijn bereik en respons onder de doelgroep, expansie naar nieuwe doelgroepen en mediamiddelen, impact van de boodschap en bijdrage aan de profilering van SMK en haar keurmerken belangrijke punten van aandacht.

De inhoud van de stage-opdracht zal in nader overleg plaatsvinden. De stage zal voldoen aan de vereisten die vanuit een HBO-opleiding worden gesteld, en wat SMK betreft ten minste 3 en ten hoogste 6 maanden duren. De opleiding heeft voldoende raakvlakken met communicatie en verduurzaming van bedrijven en producten.

SMK biedt de stagiair een bescheiden stagevergoeding en alle kantoorfaciliteiten, in het bijzonder een uitdagende werkomgeving waar kennis van verduurzaming wordt vertaald in voor het bedrijfsleven praktisch toepasbare eisen. Bij SMK werken 13 professionals op een breed scala van terreinen, waaronder agro/food, non-food, hout en biomassa. Zie voor meer informatie deze website die linkt naar alle door SMK beheerde keurmerken.

Meer info
Wim Uljee, Communicatie Manager, 070 358 63 00, wuljee@smk.nl.