Nieuws & Persberichten

GMP+ International en SMK werken samen aan verantwoord diervoeder

De Milieukeur varkensketens gebruiken per 1 juli 2014 voor het voer van hun varkens alleen nog maar het verantwoord geproduceerde RTRS*-soja. De teelt van duurzamere soja wordt geborgd door de RTRS-standaard. De kanalisatie van de RTRS-soja in de handelsketen wordt geborgd door GMP+ International. GMP+ ontwikkelde hiervoor een certificatieschema voor voerleveranciers (GMP+ FRA: de GMP+ Feed Responsibility Assurance module). Dit certificatieschema is zodanig van opzet dat het in de toekomst ook voor andere duurzamere grondstoffen voor diervoerders (zoals palmolie, vismeel) kan worden toegepast.

Samenwerking GMP+ International en SMK
De samenwerking tussen SMK en GMP+ International beoogt het gebruik van geborgd en verantwoord diervoeder in de handelsketen van Milieukeur dierlijke producten. Voederleveranciers die willen leveren aan keurmerkhouders ‘Milieukeur voor dierlijke producten’, kunnen middels GMP+ FRA certificering aantonen te voldoen aan de inkoopvoorwaarden van Milieukeur voor verantwoord diervoeder. Het afgelopen jaar heeft GMP+ International gewerkt aan het omzetten van de wensen van SMK in een certificering via de GMP+ FRA module. Recent is het resultaat hiervan gepubliceerd; de nieuwe GMP+ MI 102 Verantwoord varkens- en pluimveevoeder. Vanaf 1-1-2015 is het voor voerleveranciers mogelijk om gecertificeerd te worden voor de scope ‘verantwoord varkens- en pluimveevoeder’.

Ook zijn de afspraken hierover recent vastgelegd in een Memorandum of Understanding en getekend door Regien van der Sijp (directeur SMK) en Johan den Hartog (Managing Director GMP+ International). Beide organisaties kijken uit naar een succesvolle samenwerking over het gebruik van verantwoord diervoeder.

GMP+ International beheert het GMP+ Feed Certification scheme met daarin zowel de mogelijkheid voor certificering van veilig diervoeder (via GMP+ FSA) als verantwoord diervoeder (via GMP+ FRA). GMP+ International wil op het gebied van verantwoord diervoeder samenwerken met up- en downstream marktpartijen die hiervoor concrete voorwaarden hebben vastgesteld. Deze voorwaarden worden vervolgens omgezet in een GMP+ MI document waarin de wensen van het marktinitiatief via een ‘plugin model’ gecertificeerd kan worden in aanvulling op een GMP+ FSA certificaat.

SMK (Stichting Milieukeur) ontwikkelt, beheert en toetst transparante duurzaamheidscriteria voor bedrijven , ketens en overheden. SMK heeft in de inkoopvoorwaarden in het certificatieschema ‘Milieukeur voor Dierlijke producten’ de verplichting vastgelegd tot de inkoop van verantwoorde soja. Deze inkoopvoorwaarden zijn op dit moment van toepassing op de volgende deelsectoren:
Eieren
Pluimveevlees
Varkensvlees

Meer informatie
Annika de Ridder, projectleider agro/food Milieukeur dierlijk, 070 358 63 00, aderidder@smk.nl
Op de website van GMP+ International staan de verschillende standaarden die onderdeel zijn van de GMP+ FRA module. Er is een V&A lijst beschikbaar met antwoorden op veel gestelde vragen.

  • *RTRS: verantwoord geproduceerde soja
    In RTRS werken sojaproducenten, maatschappelijke organisaties en sojagebruikers samen aan verantwoorde productie. In 2010 is de RTRS-standaard (Round Table on Responsible Soy) voor verantwoorde sojaproductie vastgesteld. Sojaproductie volgens de RTRS-standaard zorgt onder meer voor het terugdringen van het gebruik van pesticiden, voor landrechten van lokale gemeenschappen en voor het behoud van waardevolle bossen en biodiversiteit.
Geborgd en verantwoord diervoeder in de handelsketen van Milieukeur dierlijke producten
Terug naar overzicht