Nieuws & Persberichten

Monitoring integraal duurzame stallen 2016 gepubliceerd

De overheid ambieert een integraal duurzame veehouderij in 2023. Hiervoor zijn jaarlijks hoger wordende doelen gesteld. Voor eind 2015 (peildatum 1 januari 2016) noemt het Ministerie als ambitie dat minimaal 12% van de rundvee-, varkens- en pluimveestallen integraal duurzaam is.
Deze studie laat zien dat op 1 januari 2016 in Nederland 13,0 % van alle stallen integraal duurzaam is:

  • 33,0 % voor pluimvee
  • 24,5 % voor varkens
  •   7,6 % voor melkvee
  • In 2015 bepalen stallen die voldoen aan Maatlat Duurzame Veehouderij voor 41% het aandeel integraal duurzame stallen. Voor stallen met Milieukeur is dat 3%.

 

 

Toelichting
De nulmeting met peildatum 1 januari 2009 is in 2010 uitgevoerd. Dit rapport is de achtste meting, met peildatum 1 januari 2016. Het project is uitgevoerd door Wageningen UR Livestock Research (G.F.V. van der Peet) in samenwerking met LEI Wageningen UR (R.W. van der Meer en H.B. van der Veen) en SMK (H. Docters van Leeuwen en S.R.M. van Wageningen-Lucardie).

 

Terug naar overzicht