Nieuws & Persberichten

'Energie en euro’s besparen': Nieuw meetprotocol voor melkvoorkoelers

Voor melkveehouders is de melkkoeling een grote energieverbruiker op hun bedrijf. Dit verbruik kunnen ze flink beperken door de melk voor te koelen. SMK ontwikkelde onlangs een nieuw meetprotocol voor voorkoelers. Leveranciers van voorkoelers kunnen met de meting aantonen dat veehouders die gebruikmaken van hun apparatuur die voorkoeling energiezuinig hebben georganiseerd.

“Het nieuwe meetprotocol is opgenomen binnen de Maatlat Duurzame Veehouderij”, vertelt Annika de Ridder, projectleider dierlijke agroketens bij SMK. “Veehouders kunnen op dit onderdeel dus punten behalen.” Met het nieuwe meetprotocol kunnen leveranciers van voorkoelers meten of hun apparatuur optimaal staat afgesteld in de betreffende veehouderij. De meting kan zowel in een proefopstelling bij de leverancier als op locatie op een melkveebedrijf worden uitgevoerd. Op basis van de gestelde randvoorwaarden (zie hieronder) moet de leverancier dan een meetrapport aanleveren.

ENERGIE EN EURO’S BESPAREN

“Wij zijn blij met dit nieuwe meetprotocol”, zegt Wybren Jongbloed, van Lely Nederland, leverancier van systemen voor de melkveehouderij. “Hiermee kunnen we aantonen dat klanten onze koelers optimaal hebben afgesteld op hun bedrijfssituatie. Dat beperkt het energieverbruik, is dus duurzamer en het scheelt veehouders flink in de portemonnee.”

Lely is een van de drie leveranciers van voorkoelers die SMK heeft betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe meetprotocol.

VOORWAARDEN MEETPROTOCOL

Leveranciers moeten aan de volgende voorwaarden voldoen voor het meten van de voorkoelers:

  • Ze meten de temperatuur van het ingaande water en de uitgaande melk. Om punten te behalen dient de temperatuur van de uitgaande melk maximaal 5°C boven de temperatuur van het ingaande water te worden teruggekoeld;
  • De verhouding melk: water is tenminste 1 : 1,5 (of meer);
  • Meting bij maximale melkflow = maximale capaciteit van de melkpomp;
  • Eisen aan de waterleiding: er is een constante waterdruk en constante watertemperatuur (als er temperatuur-verschillen optreden dan dient de meting te worden uitgevoerd bij de hoogste watertemperatuur);
  • Minimaal 10 meetmomenten verdeeld over de melkbeurt (advies is meten gedurende hele melkbeurt);
  • Meting wordt gedaan met interne sensoren van de voorkoeler óf externe sensoren die op de leidingen worden aangebracht.

Om de capaciteit te borgen dient de voorkoeler (uit het meetrapport) aan te sluiten bij de maximale capaciteit van de melkpomp op het bedrijf waar de voorkoeler geïnstalleerd is of gaat worden.


HOE WERKEN VOORKOELERS?

Voorkoelers werken volgens het tegenstroomprincipe: water en melk stromen door aparte, tegen elkaar aanliggende, compartimenten. De net gewonnen melk is ongeveer 35°C en draagt de warmte over aan het koude water (leidingwater is ongeveer 12°C), waardoor het water opwarmt en de melk tot onder de 15°C graden afkoelt voordat het in de koeltank terechtkomt. Het energievoordeel hiervan is dat de melk in de koeltank minder ver moet worden teruggekoeld naar de bewaartemperatuur van ongeveer 4°C.

Terug naar overzicht