Nieuws & Persberichten

Meer integraal duurzame stallen in Nederland, aandeel MDV bijna 46%

Van de ongeveer 77.450 stallen met rundvee, varkens en/of pluimvee is het percentage integraal duurzame stallen 15,0%. Dit percentage loopt uiteen van 9,0% in de rundveehouderij tot 27,8% in de varkenshouderij en 39,4% in de pluimveehouderij.

De toename van het aantal integraal duurzame stallen is vooral toe te schrijven aan stallen die zijn gecertificeerd voor de Maatlat Duurzame Veehouderij en Biologisch. Dat blijkt uit de Monitoring integraal duurzame stallen 2017 die minister Carola Schouten (LNV) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Door de ontwikkeling van het nieuwe certificatieschema On the way to PlanetProof voor zuivel is de verwachting van SMK dat in 2019 het aandeel duurzame stallen voor rundvee zal toenemen.

MDV-aandeel integraal duurzame stallen bedraagt 45.6%

De tabel hieronder geeft een beeld van het aandeel integraal duurzame stallen. De Maatlat Duurzame Veehouderij heeft daarin een gemiddeld aandeel van 45.6%. Voor MDV-pluimvee bedraagt dit 50,6%, voor MDV-varkens 52,3% en voor MDV-rundvee 37,3%. De cijfers zijn inclusief MDV-stallen die nog in aanbouw zijn.

Aandeel integraal duurzame dierplaatsen

Het aantal integraal duurzame dierplaatsen – inclusief die voor MDV-stallen in aanbouw - bedraagt voor pluimvee 45,3%, voor varkens 39,6% en voor rundvee 20,7%. Het aandeel daarin van Maatlat Duurzame Veehouderij bedraagt 68,4% voor pluimvee, 58,9% voor varkens en 36,7% voor rundvee.

Meer info

Terug naar overzicht