Nieuws & Persberichten

Publicatie herzien certificatieschema On the way to PlanetProof Ei

SMK publiceert het herziene certificatieschema On the way to PlanetProof Ei (leghennen), dat geldig is vanaf 1 mei 2020. Het College van Deskundigen agro/food Dierlijk stelde de criteria vast na evaluatie van de bestaande criteria en een openbare hoorzitting.


Ambitieverhoging
Om het certificatieschema On the way to PlanetProof Eieren actueel en ambitieus te houden is er periodiek een herziening van de eisen. Daarbij worden bestaande eisen geëvalueerd en eventuele nieuwe normen toegevoegd. On the way to PlanetProof heeft eisen voor een goede gezondheid en het welzijn van de kippen én voor een betere leefomgeving van dier en mens. Bij veel supermarkten zijn eieren met dit keurmerk verkrijgbaar, zoals de merken Rondeel, Kipster, Eike, Zorgeieren, Oerei en Blije kip.

Nieuwe keurmerkhouders moeten per 1 mei voldoen aan de herziene criteria. Voor bestaande keurmerkhouders geldt voor de feedprint van het veevoer en de verpakkingseisen een overgangstermijn van 6 maanden, zodat omschakelingen gemaakt kunnen worden.

 

Overzicht wijzigingen

Keurmerknaam
De keurmerknaam ‘Milieukeur’ voor duurzamer geproduceerde eieren is per 1 mei 2020 volledig vervangen door On the way to PlanetProof.

Voeders en water
De milieubelasting van pluimveevoer moet via de FeedPrint inzichtelijk worden gemaakt. Met deze tool wordt de hoeveelheid CO2 langs de gehele keten van de productie van eieren gemeten. De verkregen data worden gebruikt om normen te kunnen stellen bij een volgende herziening van het certificatieschema.

Energie en Klimaat

  • Ammoniak en fijnstof emissies: de normen zijn aangescherpt voor nieuw te bouwen pluimveestallen.
  • Het maximale energieverbruik op het pluimveebedrijf is verlaagd.
  • Enkele keuzemaatregelen voor het thema Energie en Klimaat zijn verplichte eisen geworden. Daarom hoeven er minder punten behaald te worden met de keuzemaatregelen van dit thema.

Dierenwelzijn en Diergezondheid

  • Het uitvalpercentage van leghennen tot de leeftijd van 80 weken is bij deze eis bepaald op maximaal 8%. Bij het berekenen daarvan wordt nu rekening gehouden met de leeftijd van de leghennen (ouder dan 80 weken) en een vrije uitloop voor de hennen (dat geeft extra uitval door roofdieren).
  • Om fijnstofemissies te verlagen is de eis voor de dikte van de strooisellaag aangepast van 5 cm naar minimaal 2 cm.

Verpakkingen

  • Er zijn nieuwe verpakkingseisen opgenomen, zodat alle eierdozen een lagere milieubelasting hebben en minder restafval opleveren.

 

Meer informatie

Terug naar overzicht