Nieuws & Persberichten

Update coronavirus: aanvullende uitzonderingsmaatregel voor initiële inspecties On the way to PlanetProof plantaardige producten

In aanvulling op de in maart 2020 gepubliceerde uitzonderingsmaatregelen voor inspecties in verband met het coronavirus geeft SMK certificatie instellingen de mogelijkheid om initiële inspecties voor On the way to PlanetProof plantaardige producten in het buitenland uit te voeren op afstand (remote inspectie). Deze mogelijkheid wordt geboden vanwege, en gedurende, de nieuwe reisbeperkingen als gevolg van de recente toename van verspreiding van het Covid-19 virus.

De inspecties ‘op afstand’ vinden plaats op basis van een administratieve controle van de relevante documenten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van digitale bestanden, foto- en videomateriaal, in combinatie met een interview op afstand (telefonisch, of via digitale middelen). Voor certificering gelden de gebruikelijke voorwaarden, zoals vermeld in het schema. Daarnaast geldt dat er, zodra de situatie het toelaat, alsnog een bedrijfsbezoek plaatsvindt voor visuele inspectie in aanvulling op de inspectie op afstand.

Contact 
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met SMK.

Team plantaardige agroketens:
Stefanie de Kool, Els Lindeboom, John Janssen, Jaap bij de Vaate, Lien Terryn en Minke van Bentum  

Terug naar overzicht