Blog

Wat kost Milieukeur eigenlijk?

Regelmatig vragen producenten en handelspartijen ons wat het kost om Milieukeur gecertificeerd te worden. Die (directe) kosten bestaan dan vooral uit de kosten voor de externe audits en extra analysekosten, tijdsbeslag voor organisatie en management, investeringen voor verduurzaming van het productieproces, track and trace en afdracht aan Milieukeur. Die laatste post is meestal de kleinste overigens.
Niettemin: al met al komt er zeker wat bij kijken, qua kosten, om Milieukeur te kunnen voeren. Er staan overigens ook besparingen tegenover: minder gewasbeschermingsmiddelen, lagere energierekening, en sinds kort ook lagere kosten voor een bankkrediet. Los van die besparingen zien telers graag dat ze de kosten meteen kunnen terugverdienen, met gegarandeerde afzet, en bij voorkeur met een hogere prijs voor het product. Maar krijgen ze die wel?

Al snel wordt de vergelijking gemaakt met Biologisch, want producten met dat keurmerk zijn in de supermarkt gemiddeld 30 tot 50% duurder. De producent krijgt dan ook een significant hogere prijs betaald voor het biologische product. Dit is ook noodzakelijk, want de opbrengst van biologische teelt is veelal lager en de biologische productie is vaak duurder. Maar de prijs van agrarische producten is vooral een resultante van vraag en aanbod. Dit zien we in negatieve zin in de lage prijzen voor varkensvlees, en de gekelderde prijzen voor appels en peren sinds de Russische boycot. 

Veel producenten en handelspartijen verwachten van de retail dat ze Milieukeur product, net als Biologisch, ook een extra marge gunnen, omdat de supermarkt zich hiermee kan onderscheiden en consumenten een beter product kan aanbieden. Helaas is dat niet vanzelfsprekend. Dat komt omdat de retail nog maar weinig heeft geïnvesteerd in het vermarkten van Milieukeur naar de consument. Milieukeur product komt soms in de plaats van het gangbare product, en zo wordt al snel de prijs ook vergelijkbaar.

SMK zet zich ervoor in de meerwaarde van Milieukeur goed duidelijk te maken, en gelukkig werken maatschappelijke organisaties daar ook aan mee. Die zijn overtuigd van het belang dat er minder milieubelastende landbouw moet plaatsvinden, en weten dat supermarktketens daarin een cruciale rol hebben. Als er genoeg maatschappelijke druk is, ontstaat er meer vraag en meer marge voor Milieukeur product. Het liefst leidt dat ertoe dat we niet langer de vraag krijgen: “Wat kost Milieukeur eigenlijk?”, maar dat het accent verschuift naar: “Wat levert Milieukeur eigenlijk op?”

Stefanie de Kool en Gijs Dröge