Blog

What’s in a name?

Helga van Leur tijdens de lancering van PlanetProof op het SMK Jubileum EventTijdens het jubileum event op 11 mei heeft SMK een nieuwe naam geïntroduceerd voor het keurmerk Milieukeur: on the way to PlanetProof. Zo’n nieuwe naam, daar moet je natuurlijk even over nadenken voor dat je daarmee komt. Het is een hoop geregel en kost wat om het vast te leggen. Je moet daarom goede redenen hebben om de naam te willen veranderen. En die zijn er gelukkig voldoende. Om te beginnen de snelle groei van Milieukeur product in het groenten- en fruitschap van de supermarkten. De naam is daardoor straks veel zichtbaarder en moet daarom aanlokkelijk zijn voor consumenten. En bekendheid kunnen genereren.

Milieukeur is, en dat blijft iets subjectiefs, een naam die niet voldoende positieve uitstraling heeft, en daarom minder makkelijk uit zichzelf bekendheid kan verwerven.

Daarnaast moet je met de nieuwe naam ook internationaal uit de voeten kunnen. Want onze Nederlandse keurmerkhouders exporteren steeds meer Milieukeur producten naar het buitenland, zoals glasgroenten, fruit, bomen, en bloembollen, om maar een paar producten te noemen. Ook vindt er meer en meer Milieukeur teelt plaats ín het buitenland, met name in Spanje, Italië en Zuid-Afrika. Milieukeur kunnen ze in die buitenlanden niet uitspreken, laat staan begrijpen. Dat werkt dan echt belemmerend in plaats van stimulerend.

Last but not least is Milieukeur de naam die 25 jaar geleden is geïntroduceerd, en toen goed tot uitdrukking bracht waar de samenleving zich druk over maakte, zoals over milieuvervuiling. Inmiddels heeft het begrip ‘milieu’ een heel nieuwe lading gekregen: denk aan duurzaamheid, biodiversiteit, circulair, klimaatneutraal. PlanetProof past als naam veel beter bij dat begrippenkader. We hebben zorg voor onze omgeving, en moeten er aan werken om wat de aarde ons te bieden heeft ten minste in stand te houden. We hebben immers maar één aarde, en verbruiken jaarlijks al een factor 1,6.

Allemaal goede zakelijke redenen om de naam te veranderen, en toch zal blijken dat PlanetProof bij elke toehoorder eigen associaties en emoties oproept. Dat hebben we al gemerkt in de discussies die voorafgingen aan het introduceren van PlanetProof. Een enkele keer was dat kritisch: kan PlanetProof zijn naam wel waarmaken? Dan neem je de naam natuurlijk wel heel letterlijk. In een consumentenpanel, en ook bij veel keurmerkhouders, bleek dat de eerste associaties vooral positief waren: ‘zorg voor de aarde’. Dat is inderdaad het beeld dat we met de naam, en ook het beeldmerk willen oproepen. Zuinig zijn op de aarde, en producten die de keurmerknaam PlanetProof dragen, beloven ons dat de producent daar zijn uiterste best voor doet.

We zijn er nog niet, want we zijn ‘on the way to' PlanetProof, en willen ons met nieuwe inzichten steeds opnieuw verbeteren. Verduurzaming is een continu proces. Producenten die zich hiervoor inspannen verdienen vervolgens alle waardering. Ik zie ernaar uit om straks producten met PlanetProof in de winkel te kunnen kopen. Laten we dat allemaal doen!

Gijs Dröge
Directeur