Blog

Maak de cirkel nu echt rond!

‘Circulaire economie: van wens naar uitvoering’: zo heet het op 18 juni 2015 uitgebrachte advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur aan onze overheid. Deze Raad roept op om een circulaire economie Europees verder te ontwikkelen, ook via het Nederlandse voorzitterschap van de EU.

21 tot 28 januari is de Week van de Circulaire Economie (http://www.circulairondernemen.nl/), met daarin een keur aan inspirerende evenementen, “masterclasses, cocreatiesessies en keynotes”. Het Nederlandse ondernemerslandschap en tal van organisaties “bundelen hun krachten”. Dan is er op 25 januari een story-telling event ‘Unwrapping the Package – towards a Circular Economy in Europe’, georganiseerd door het Ministerie van Infratructuur en Milieu in het kader van het Nederlandse EU-voorzitterschap. Centraal staat het Circular Economy Package van de Europese Commissie, gepubliceerd op 2 december vorig jaar. Uitkomsten van dit evenement vormen input voor discussies en conclusies in de Raad van Europese ministers aan het eind van het Nederlandse EU-voorzitterschap. Kortom: het is een drukte van belang met veel overleg.

‘Maak de cirkel rond’, zo heet het EU-actieplan. Een mooie titel, maar het wordt nu tijd om de daad bij het woord te voegen en de cirkel inderdaad rond te gaan maken, anders blijven we in een kringetje ronddraaien.

Wat is er nieuw onder de zon? En wat gebeurt er concreet? Handelingsperspectief voor circulair ondernemen bestaat er immers jaren. Ondernemers kunnen vandaag meteen aan de slag, en hebben al dat overleg niet meer nodig. Erkende bovenwettelijke, vrijwillige milieukeurmerken als EU Ecolabel, Milieukeur en Blaue Engel stellen bijvoorbeeld al een minimum inzet aan gerecyclede kunststof of betongranulaat verplicht. Dit biedt volop kansen voor het sluiten van de kunststof- en betonketens. De ingezette gerecyclede grondstoffen moeten aan strenge eisen voldoen. Voor certificering controleert een onafhankelijke instantie of deze grondstoffen daadwerkelijk in een bepaald product worden toegepast. Daardoor staat een certificaat borg voor een uitstekende, betrouwbare milieukwaliteit. Dit zorgt voor transparantie, verduurzaming en het ‘rondmaken’ van de keten: niet alleen in theorie, maar ook gewoon al in de huidige praktijk.

Keuzes van miljoenen particuliere en institutionele consumenten (duurzaam inkopen!) kunnen de circulaire economie ondersteunen of hinderen, zo vindt ook het EU-actieplan. Hoe de bijdrage van EU Ecolabel aan de circulaire economie kan worden vergroot, gaat de Europese Commissie onderzoeken. Vanuit SMK werken we sinds onze oprichting in 1992 aan het bevorderen van de circulaire economie door productinformatie: in de Commissie hebben we nu een medestander gevonden. Er is aandacht voor het thema productinformatie in de voorbereiding van Raadsconclusies in de zomer van 2016. Dat maakt het concreet en daarover gaat ons eigen circulaire economie-evenement: “Circular Economy profiting from product information systems: how to bring product information systems to a next level: from less impact/footprint to circularity”!

Mijn wens is dat het Nederlands voorzitterschap en de aandacht voor de circulaire economie straks resulteert in de nodige concrete initiatieven en acties in het bedrijfsleven. Dat maakt de cirkel rond!

Ineke Vlot
Manager non-food SMK