SMK College van Deskundigen agro/food Dierlijk

Het College van Deskundigen agro/food Dierlijk stelt objectieve criteria vast voor duurzamere productie en bedrijfsvoering. Het College is samengesteld uit vertegenwoordigers van belanghebbenden. Die brede representatie waarborgt dat beleid en toetsing vanuit verschillende maatschappelijke belangen worden gewogen. Dit College werkt aan: MilieukeurMaatlat Duurzame VeehouderijMaatlat Duurzame Aquacultuur - Maatlat Schoon Erf - Groninger Verdienmodel - Blief

Vragen aan het College van Deskundigen
Heeft u een vraag voor het College van Deskundigen dan kunt u die vóór de genoemde data aanleveren. 

  • Stel u vraag via het standaard e-mail formulier.
  • U krijgt uiterlijk een week na de betreffende Collegevergadering een terugkoppeling over uw vraag.
  • Mogelijk is er al een antwoord beschikbaar op uw vraag. In dat geval krijgt u een snellere terugkoppeling.

dr.ir. J.W.G.M. Swinkels

×

Voorzitter.

E:

K.A. Gosselink MSc

×

Natuur & Milieu

E:

prof. dr. ir. P.W.G. Groot Koerkamp

×

Wageningen Lifestock Research

E:

ing. W.B. van der Hoog

×

NAJK (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt)

E:

ing. R. Hoste

×

Wageningen Economic Research

E:

ir. P.M. Kok

×

Ministerie van Infrastructuur & Milieu

E:

J.D. Lycklama á Nijheholt

×

Fedecom

Fedecom

E:

ir. F. Mandersloot

×

LTO Nederland

E:

ir. P.S. Zwart

×

Ministerie van Economische Zaken

E:

ing. J.H.P. van Diepen

×

Plv. voor ir. F. Mandersloot (LTO Nederland)

E:

Sandra Erkelens

×

Plv. voor ir. P.M. Kok, Ministerie van Infrastructuur & Milieu

E:

ir. A.C.M. van Straaten

×

Plv. voor ir. P.S. Zwart - Ministerie van Economische Zaken

E: