Ontwikkeling en beheer schema's

De ontwikkeling en herziening van certificatieschema’s en de controle en certificatie van de producten/diensten wordt uitgevoerd volgens de Europese normen voor productcertificatie (ISO/IEC 17065) onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA).