SMK, Partner voor duurzamer ondernemen

SMK werkt al 25 jaar voor het bedrijfsleven aan het verduurzamen van producten en bedrijfsvoering. SMK doet dat samen met een uitgebreid netwerk van overheden, producenten, branche-organisaties, maatschappelijke organisaties, retailers, adviesbureaus, wetenschap en ketenpartijen.

De professionele kennis, de accreditatie die de Raad voor Accreditatie aan de SMK-certificatieschema’s kan verlenen, met daaraan gekoppelde zorgvuldige werkprocessen en een zeer uitgebreide databank van duurzaamheidscriteria, zijn unieke middelen die SMK inzet voor organisaties die ondersteuning zoeken op het brede gebied van verduurzaming, zoals:

  • Ontwikkelen van ambitieuze en objectieve duurzaamheidsnormen
  • Toepassen van certificering en keurmerken
  • Vorm en inhoud geven aan duurzaamheidsbeleid
  • Ontwikkelen van benchmarks
  • Toetsen van duurzaamheidssystemen en -keurmerken

Voorbeelden van samenwerkingsprojecten

Contact - Info

Neem vrijblijvend contact op om te ervaren wat SMK als duurzaamheidspartner voor úw organisatie kan betekenen.