Algemene certificatievoorwaarden SMK

Voor Milieukeur, On the way to PlanetProof en Barometers

De Algemene Certificatievoorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de certificatieschema’s die SMK ontwikkelt en beheert. De certificatievoorwaarden gelden voor certificatie-instellingen die bij SMK licentiehouder zijn, en bedrijven die een certificaat hebben aangevraagd of verkregen, zijnde certificaathouders.

  • Certificatieinstellingen verklaren zich akkoord met deze certificatievoorwaarden door ondertekening van een licentieovereenkomst met SMK.
  • Certificaathouders stemmen in met deze certificatievoorwaarden bij aanvraag van certificatie bij een certificatie-instelling.
  • In de bijlage van deze voorwaarden is een lijst met definities opgenomen, waarin deze en andere begrippen worden toegelicht.
  • Deze algemene certificatievoorwaarden komen in de plaats van het reglement Certificatiesysteem Milieukeur, dat bij het van kracht worden van deze certificatievoorwaarden door ondertekening, komt te vervallen. De actuele en geldende versie van deze voorwaarden staat gepubliceerd op de website van SMK, www.smk.nl.

Bekijk de Algemene Certificatievoorwaarden van SMK