Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Keurmerken en programma's

https://www.smk.nl/certificatie/keurmerken-en-certificaten/

Over SMK

https://www.smk.nl/over-smk/

Colleges van Deskundigen

https://www.smk.nl/over-smk/colleges-van-deskundigen/

Contact

https://www.smk.nl/contact/

SMK werkt aan FSI erkenning voor On the way to PlanetProof

Gepubliceerd op: 3 mei 2021

SMK werkt aan een optionele module waarmee On the way PlanetProof voldoet aan de eisen die FSI stelt aan een milieucertificaat. FSI (Floriculture Sustainability Initiative) is een initiatief voor de verduurzaming van de (internationale) sierteeltproductie en -handel. Keurmerken spelen daarbij een belangrijke rol.

Om opgenomen te worden in de ‘basket of environmental standards’ van FSI, moeten keurmerken digitale milieuregistraties ontvangen van hun certificaathouders en daarmee de duurzaamheidsprestaties monitoren en terug rapporteren.

SMK zoekt naar een oplossing om hieraan te voldoen, met zo min mogelijk extra kosten en administratieve lasten voor haar certificaathouders. Daartoe is een pilot gestart met enkele certificaathouders in de sierteelt. Siertelers kunnen zich nog aanmelden voor deelname aan de pilot.

 

Voor meer informatie en aanmelding pilot

Stefanie de Kool, Programma Manager Plantaardige agroketens, sdekool@smk.nl, 06 837 701 62.