Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Keurmerken en programma's

https://www.smk.nl/certificatie/keurmerken-en-certificaten/

Over SMK

https://www.smk.nl/over-smk/

Colleges van Deskundigen

https://www.smk.nl/over-smk/colleges-van-deskundigen/

Contact

https://www.smk.nl/contact/

Consumentenbond: “Duurzaamheid wordt straks onderscheiden door een nieuw type predicaat”

Gepubliceerd op: 30 november 2021

Aan het woord is Daphne van den Berg, sinds juli 2021 werkzaam bij Consumentenbond als Specialist Duurzaamheid. Zij geeft een toelichting op de activiteiten van deze non-profit organisatie om het onderwerp duurzaamheid meer aandacht te geven.

Consumentenbond kent regelmatig zogenaamde ‘predicaten’ toe aan producten of diensten om consumenten te informeren over diverse producten en diensten. Dat zijn: Beste uit de Test, Beste Koop, Laagste Prijs, Groenste Stroom en Meest Betrouwbaar.

“Onze ervaring is dat die predicaten van grote waarde in de markt zijn”, zegt Daphne. “Nu worden producten in onze tests beoordeeld op verschillende productafhankelijke criteria, zoals kwaliteit, prestaties, gebruiksgemak en duurzaamheidsaspecten zoals energiegebruik en waterverbruik. Bij het toekennen van het predicaat Beste uit de Test houden we bij steeds meer producten die we testen rekening met deze duurzaamheidsaspecten.

Nieuw is dat wij vanaf de zomer van 2022 een zevende predicaat introduceren om de duurzamere koop te onderscheiden, waarbij dan ook food-producten worden betrokken. Daarbij kunnen keurmerken, zoals het SMK-keurmerk On the way to PlanetProof, een van de indicatoren zijn voor de mate duurzaamheid van dergelijke producten. Voor non-food producten kunnen de SMK-keurmerken EU Ecolabel en Milieukeur eenzelfde rol vervullen.”

Duurzaam predicaat

Daphne vervolgt: “Onze kernactiviteit is dat wij de consument ondersteunen om een goede keuze te maken bij de koop van producten en diensten. Wij vinden dat voor die keuze de duurzaamheid van een product of dienst steeds meer een vanzelfsprekend onderdeel moet zijn. Omdat duurzaamheid voor consumenten een complexe materie is om te beoordelen, wil de Consumentenbond daarin een voorlichtende rol gaan spelen, door over dit onderwerp onafhankelijke informatie aan consumenten te gaan verstrekken.”
Omdat SMK meerdere specialisten voor ‘duurzaamheid’ heeft, in meerdere sectoren, heeft Daphne het vertrouwen dat beide organisaties op dit onderwerp goed zouden kunnen samenwerken en elkaar enorm kunnen aanvullen. Betrouwbare en onafhankelijke keurmerken – zoals beoordeeld door Milieu Centraal – spelen daarbij een belangrijke onderbouwende rol. De vraag daarbij is: “Hoe bepalen wij wat de duurzaamheid van een product is, hoe gaan we dat communiceren naar de consument, hoe realiseren we door onze aanpak de grootste positieve impact in de markt, en welke aspecten van duurzaamheid zijn voor de verschillende productcategorieën het meest belangrijk om naar te kijken? We stemmen hierover regelmatig af met de consumentenorganisaties uit andere landen.”, aldus Daphne.

Toekomst

“Ik vind het heel waardevol dat Consumentenbond er voor kiest om steeds meer aandacht te besteden aan de duurzaamheidskenmerken van producten en diensten bij haar voorlichting aan consumenten”, vervolgt Daphne. “Ook wil Consumentenbond wetgevende instanties meer gaan pressen om de versnelling van verduurzaming in de markt te realiseren. Daarnaast werken wij eraan om marktpartijen te bewegen een duurzamere keuze meer toegankelijker te maken voor consumenten. Dit alles maakt mijn nieuwe baan heel aantrekkelijk. Ik vind hier een heel goede balans tussen strategie en inhoud en vind het fijn dat ik door mijn inhoudelijke kennis ‘duurzaamheid’ naar een hoger niveau kan gaan tillen bij deze organisatie.”

Greenwashing

In november publiceerde de Consumentenbond een publicatie over het onderwerp Greenwashing, waarin Daphne producenten aanspreekt op hun verantwoordelijkheid:

“We roepen producenten op om gebruik te maken van bestaande keurmerken, in plaats van al die eigen logo’s en claims. Als elke fabrikant eigen logo’s gebruikt, zie je door de bomen het bos niet meer. Je kunt onmogelijk van elk product, elke supermarkt en elke fabrikant opzoeken wat er precies aan verduurzaming wordt gedaan. Je moet als consument kunnen vertrouwen op de juistheid van claims, anders verliezen ze aan kracht. Om te zorgen dat we ook echt duurzamere keuzes kunnen maken, moeten bedrijven zorgen voor begrijpelijke en transparante informatie. Maar nog belangrijker is dat ze stoppen met erover te praten en daadwerkelijk hun productieprocessen verduurzamen. Het is tijd voor actie.”