Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Keurmerken en programma's

https://www.smk.nl/certificatie/keurmerken-en-certificaten/

Over SMK

https://www.smk.nl/over-smk/

Colleges van Deskundigen

https://www.smk.nl/over-smk/colleges-van-deskundigen/

Contact

https://www.smk.nl/contact/

Interview met Kees van Ast, voorzitter College van Deskundigen agro/food Plantaardig

Gepubliceerd op: 13 augustus 2018

Sinds april is Kees van Ast (67) voorzitter van het College van Deskundigen (CvD) Plantaardig. Kees kijkt ernaar uit het college voor te zitten. Zijn eerste ervaringen zijn positief.

Kees heeft een flinke loopbaan in de agrarische en wetenschappelijke sector achter de rug. “Ik ben opgegroeid op een tuinbouw-/akkerbouwbedrijf op Schouwen-Duiveland”, vertelt Kees. “Na de HBS in Zierikzee ging ik naar de Landbouwhogeschool – de tegenwoordige WUR – in Wageningen. Daar studeerde ik tuinbouwplantenteelt, maar ook bedrijfseconomie. Destijds was de combinatie van vakkennis en bedrijfskunde ongewoon. Na mijn studie ging ik bij het Landbouw Economisch instituut werken, vervolgens bij het ministerie van LNV en via de Dienst Landbouwkundig Onderzoek kwam ik terecht bij WUR, waar ik vicevoorzitter van het bestuur werd. Na tien jaar maakte ik als bestuurder de overstap naar de Universiteit Twente. Daar ben ik in 2015 gestopt.”

Brede aanpak

Naast zijn reguliere werk heeft Kees altijd een aantal nevenfuncties gehad: commissariaten, maar ook het voorzitterschap van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst en het Kwaliteitscontrolebureau (KCB). “Vanuit deze rollen was ik ook al langer bekend met certificeringen en SMK”, zegt Kees. “In het College van Deskundigen van SMK kwam ik doordat mijn voorganger Kees Oomen mijn naam heeft genoemd. Hij dacht dat ik goed zou passen bij dit college en dat ik het leuk zou vinden, en daar heeft hij gelijk in. De brede aanpak van On the way to PlanetProof spreekt me erg aan en het is goed om te zien dat aan de vraagkant er steeds meer waarde wordt gehecht aan dit certificaat. Maar ook dat het GroentenFruit Huis namens de telers het initiatief heeft omarmd.”

Flink aanpoten

Kees’ eerste indrukken bij SMK zijn positief. “Ik ben nog maar net begonnen: ik heb nu één keer een vergadering van het CvD bijgewoond. Ik ervaar het als een groep zeer betrokken en deskundige mensen die vanuit hun eigen professionaliteit ook de ander de ruimte geven. Het spanningsveld tussen de hoge lat van het certificaat en de uitvoerbaarheid van het certificatieschema zal altijd blijven en die dynamiek vind ik interessant. Ik heb het gevoel dat het voor veel telers wel flink aanpoten zal zijn om het certificaat te halen.”