Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Keurmerken en programma's

https://www.smk.nl/certificatie/keurmerken-en-certificaten/

Over SMK

https://www.smk.nl/over-smk/

Colleges van Deskundigen

https://www.smk.nl/over-smk/colleges-van-deskundigen/

Contact

https://www.smk.nl/contact/

Jaarverslag 2019: SMK investeert in sterke groei van keurmerkhouders

Gepubliceerd op: 22 april 2020

Den Haag, 22 april 2020 – SMK heeft in 2019 opnieuw een snelle groei doorgemaakt. Allereerst is in de plantaardige sector het aantal keurmerkhouders van On the way to PlanetProof verdubbeld (van 700 naar 1400), met als resultaat tientallen procenten van het Nederlands landbouwareaal gecertificeerd. Die groei vraagt niet alleen van SMK het nodige, maar vooral ook van de boeren en tuinders, die in veel gevallen de beloning voor verduurzaming nog niet ontvangen.

Groei was er ook van ‘On the way to PlanetProof’ voor melk, dat in het eerste jaar meteen een significant aandeel in het supermarktschap heeft verworven. Meer impact maakt ook het EU Ecolabel, waarvan SMK in Nederland de controle uitvoert. Het label komt steeds meer in de belangstelling te staan. Maar niet op alle terreinen is er groei, bijvoorbeeld omdat eisen zijn aangescherpt. Het Jaarverslag 2019 licht uiteraard alle activiteiten toe die SMK op het gebied van schemabeheer en toetsing ten behoeve van verduurzaming uitvoert.

SMK heeft vanwege de groei verder geïnvesteerd in personele capaciteit, automatisering en onderzoek. Daarmee lopen de kosten voor de baat uit. De inkomsten uit de meeste afdrachten kunnen namelijk pas worden geboekt als omzet in het jaar volgend op de certificatie. De inkomsten uit 2019 hadden voor een groot deel betrekking op de afdracht van certificaathouders in 2018. Het gevolg hiervan is dat SMK in 2019 opnieuw een operationeel verlies heeft geleden van per saldo 200.000 euro. Dit verlies komt ten laste van de reserves. Dankzij de groei van keurmerkhouders zijn de financiële vooruitzichten voor komende jaren significant beter. Als gevolg daarvan ziet SMK kans de investeringen van de afgelopen jaren weer terug te verdienen.