Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Keurmerken en programma's

https://www.smk.nl/certificatie/keurmerken-en-certificaten/

Over SMK

https://www.smk.nl/over-smk/

Colleges van Deskundigen

https://www.smk.nl/over-smk/colleges-van-deskundigen/

Contact

https://www.smk.nl/contact/

Jaarverslag SMK 2020: Toenemende impact van keurmerken en standaarden

Gepubliceerd op: 9 april 2021

Bij SMK heeft in 2020 de groei van voorgaande jaren doorgezet. In de plantaardige sector is het aantal keurmerkhouders van On the way to PlanetProof met 15% gestegen naar 1.679. In een aantal belangrijke teelten bedraagt het aandeel van dit keurmerk nu al 47% van het Nederlands landbouwareaal. Die groei vraagt niet alleen van SMK een stevige financiële inspanning (met een verlies tot resultaat), maar vooral ook van onze keurmerkhouders – de boeren en tuinders -, die in veel gevallen de meerwaarde van inspanningen voor verduurzaming nog niet ontvangen.

Die groei komt ook voort uit het steeds meer internationaal opereren van SMK. Zo werd in 2020 het keurmerk Sustainable Florist geïntroduceerd als internationale naam en logo van de Barometer Duurzame Bloemist. Vanuit verschillende Europese landen is er belangstelling en zijn de eerste gesprekken gevoerd. Of neem Milieukeur; voor brandblusmiddelen werden Milieukeur certificaten afgegeven aan Nederlandse, Belgische, Zweedse, Ierse, Griekse, Duitse en Poolse leveranciers.

Andere groeifeiten: de belangstelling voor de Milieuthermometer voor zorginstellingen en ziekenhuizen nam in 2020 toe naar bijna 300 gecertificeerde organisaties. Ook faciliteert SMK voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Financiën het Register Groenverklaringen; daarvoor werden nu totaal 10.622 kavels aangemeld voor duurzame en innovatieve nieuwbouwprojecten.

De financiële resultaten over 2020 weerspiegelen die groei van SMK. Over de hele linie heeft SMK afgelopen jaar weer stevig geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van de programma’s, en daarmee ook in de impact op het gebied van verduurzaming. De investering in personele capaciteit, automatisering en onderzoek brengt wel met zich mee dat de kosten verder zijn gestegen, terwijl de inkomsten uit afdrachten nog achterblijven. De lasten lopen voor een deel voor de baten uit. Het financiële resultaat over 2020 is hierdoor negatief: In de exploitatie leed SMK een verlies van € 113.000. In 2021 ziet SMK weer kans de reserves aan te sterken, en die trend zal naar verwachting de komende jaren doorzetten. Dit maakt dat SMK vol vertrouwen naar de toekomst kijkt: een financieel solide organisatie met een aldoor groeiende impact in verduurzaming.