Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Keurmerken en programma's

https://www.smk.nl/certificatie/keurmerken-en-certificaten/

Over SMK

https://www.smk.nl/over-smk/

Colleges van Deskundigen

https://www.smk.nl/over-smk/colleges-van-deskundigen/

Contact

https://www.smk.nl/contact/

Jaarverslag SMK 2021: Duurzaamheidsimpact neemt verder toe

Gepubliceerd op: 5 april 2022

De impact van het werk van SMK is in 2021 wederom gegroeid, bij een aantal programma’s nam het aantal keurmerkhouders zelfs met dubbele cijfers toe. Impact is het doel van SMK, dat niet alleen wordt bereikt met meer keurmerkhouders, maar ook meer ambitieuze eisen. SMK heeft in 2021 (ondanks alle coronabeperkingen) in dat opzicht allerminst stil gezeten: Een grote inspanning was de herziening van het On the way to PlanetProof certificatieschema voor Melk, de integratie van de bestaande be- en verwerkt certificatieschema’s in een nieuw Chain of Custody schema, de ontwikkeling van een Maatlat voor duurzame paardenstallen, het realiseren van allianties met Europese collega-keurmerken en de succesvolle organisatie van de eerste On the way to PlanetProof week, begin september.

SMK heeft zich in 2021 gereed gemaakt voor de ZBO-status die ze heeft verworven voor de EU Ecolabel-activiteiten die SMK voor de overheid uitvoert. In navolging van een portal voor certificerende instellingen voor geautomatiseerde en gecontroleerde gegevensuitwisseling is een digitale tradeportal ontwikkeld, die supermarkten en handelshuizen het makkelijk maakt de keurmerkhouders te vinden die ze als leverancier nodig hebben.

En terwijl die impact groeide, stelde SMK in 2021 tegelijkertijd prioriteit om financieel sterker te worden en de verliesgevende exploitatie van eerder jaren om te buigen. Om dat te realiseren is meer bescheiden dan andere jaren geïnvesteerd en zijn, onder andere dankzij onderhuur van een deel van het kantoor, kosten bespaard. De focus op een financieel gezonde bedrijfsvoering en versterking en verdere automatisering van de boekhouding heeft ook tot het gewenste resultaat geleid: Na verliezen in eerdere jaren boekte SMK over 2021 een positief resultaat van 135.000 euro.

Ondanks de spectaculaire groei de laatste jaren is duidelijk dat de grote verduurzamingsslag in met name de landbouw niet alleen van de markt kan komen, maar de nodige ondersteuning van de overheid nodig heeft. SMK bepleit samen met collega topkeurmerken bij de overheid voor de kansen die er liggen door voor de realisatie van beleid en het stimuleren van duurzamere consumptie gebruik te maken van private certificeringssystemen.

Voor 2022 verwacht SMK een verdere groei en verdere stappen in verduurzaming. In 2022 vindt bijvoorbeeld een herziening plaats van On the way to PlanetProof plantaardig producten. Inzet is dat producenten, handel en retail het vertrouwen houden in het bereiken van de ultieme duurzaamheidsdoelen: produceren en consumeren in balans met de aarde.

Lees hier het complete SMK Jaarverslag 2021