Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Keurmerken en programma's

https://www.smk.nl/certificatie/keurmerken-en-certificaten/

Over SMK

https://www.smk.nl/over-smk/

Colleges van Deskundigen

https://www.smk.nl/over-smk/colleges-van-deskundigen/

Contact

https://www.smk.nl/contact/

Kabinet: echte keurmerken helpen beleid verduurzaming

Gepubliceerd op: 28 januari 2016

Het kabinet onderschrijft het belang van private duurzaamheidskeurmerken, omdat zij kunnen bijdragen aan beleidsdoelen. Zo zijn keurmerken voor consumenten en bedrijven een belangrijke informatiebasis om duurzame keuzes te kunnen maken. Effectieve keurmerken kunnen daarmee bijdragen aan verduurzaming. Dit schrijven de Staatssecretarissen Martijn van Dam (EZ) en Sharon Dijkstra (IenM) op 26 januari jl. aan de Tweede Kamer.

Bij de brief bieden ze het rapport aan betreffende het onderwerp ‘Bevorderen effectiviteit duurzaamheidskeurmerken’. Dit rapport werd op verzoek van beide ministeries opgesteld door Milieu Centraal; het recente onderzoek van Autoriteit Consument en Markt werd bij de aanbevelingen betrokken.

De aanbevelingen van Milieu Centraal worden door de overheid overgenomen:

  • Zorg voor grotere bekendheid van bestaande, erkende keurmerken
  • Vergroot het vertrouwen in duurzame keurmerken door de mogelijkheid van een Vraagbaak/Meldpunt keurmerken (duurzaamheidsclaims) te verkennen.

 

De bewindspersonen roepen op om te komen tot een kader voor het oprichten en beheren van keurmerken om daarmee de effectiviteit te vergroten. Daarbij noemen met nadruk de mogelijkheid om een keurmerk ‘onder accreditatie’ te brengen. “Daarmee toont de betreffende instantie aan onafhankelijk en deskundig te zijn voor het afgeven van een bepaald keurmerk”. De keurmerken van SMK voldoen sinds jaar en dag aan die vereiste. SMK is daarom verheugd dat het kabinet er zo over denkt.

De overheid zal in overleg treden met Milieu Centraal, SMK (Stichting Milieukeur), Voedingscentrum en consumentenorganisaties over de invulling van de aanbevelingen en op welke wijze een meldpunt kan worden ingericht.