Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Keurmerken en programma's

https://www.smk.nl/certificatie/keurmerken-en-certificaten/

Over SMK

https://www.smk.nl/over-smk/

Colleges van Deskundigen

https://www.smk.nl/over-smk/colleges-van-deskundigen/

Contact

https://www.smk.nl/contact/
SMK

Nieuwe Publiek Private Samenwerking van start: Boeren met biodiversiteit

Wageningen University & Research wil samen met de landbouw de biodiversiteit in Nederland herstellen. Om die reden start in mei 2022 de nieuwe Publiek Private Samenwerking ‘Boeren met biodiversiteit’. Hierin doet de WUR, samen met verschillende partners zoals SMK, Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel, PepsiCo Nederland en BO Akkerbouw, onderzoek naar het ontwikkelen van een tool die boeren kunnen gebruiken om de biodiversiteit op hun bedrijf te meten.

Lees meer
Barometer Duurzame Bloemist

Nieuwe dienst geeft bloemisten inzicht in hoe duurzaam zij inkopen

Vanaf nu kunnen bloemisten die inkopen via Royal FloraHolland inzicht krijgen in hoe duurzaam zij inkopen volgens de criteria van het onafhankelijke keurmerk Barometer Duurzame Bloemist. Royal FloraHolland biedt deze nieuwe dienst aan in samenwerking met SMK (Stichting Milieukeur) die het keurmerk beheert.
Lees meer
SMK

Jaarverslag SMK 2021: Duurzaamheidsimpact neemt verder toe

De impact van het werk van SMK is in 2021 wederom gegroeid, bij een aantal programma’s nam het aantal keurmerkhouders zelfs met dubbele cijfers toe. Impact is het doel van SMK, dat niet alleen wordt bereikt met meer keurmerkhouders, maar ook meer ambitieuze eisen. SMK heeft in 2021 (ondanks alle coronabeperkingen) in dat opzicht allerminst stil gezeten: Een grote inspanning was de herziening van het On the way to PlanetProof certificatieschema voor Melk, de integratie van de bestaande be- en verwerkt certificatieschema’s in een nieuw Chain of Custody schema, de ontwikkeling van een Maatlat voor duurzame paardenstallen, het realiseren van allianties met Europese collega-keurmerken en de succesvolle organisatie van de eerste On the way to PlanetProof week, begin september.
Lees meer
SMK

SMK und FM Group bündeln ihre Kräfte, um die Nachhaltigkeit in der Schnittblumen-und Pflanzenbranche weiter zu fördern

SMK (Stichting Milieukeur) entwickelt und prüft Kriterien für Gütezeichen und Programme. Neben dem bekannten „On the Way to Planet Proof“ hat SMK auch das unabhängige Gütesiegel „Nachhaltiger Florist“ entwickelt. Damit können die Floristinnen und Floristen nachweisen, dass ein großer Teil des Blumen- und Pflanzensortiments nachhaltig angebaut wurde und das der Geschäftsbetrieb Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllt, welche über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen.
Lees meer
SMK

SMK en FM Group slaan de handen ineen om duurzaamheid in de sierteeltketen verder te bevorderen

SMK (Stichting Milieukeur) ontwikkelt en toetst criteria voor keurmerken en programma’s. Zo heeft SMK naast het bekende On the Way to PlanetProof keurmerk ook de Barometer Duurzame Bloemist ontwikkeld. De Barometer Duurzame Bloemist is een onafhankelijk keurmerk waarmee bloemisten kunnen aantonen dat een groot deel van het assortiment bloemen en planten duurzamer geteeld is en ook dat de bedrijfsvoering in de winkel aan bovenwettelijke duurzaamheidseisen voldoet.
Lees meer
SMK

Daphne van den Berg nieuw lid College van Deskundigen Non-food

Daphne van den Berg is een nieuw lid van het College van Deskundigen Non-food van SMK. Daphne van den Berg is een nieuw lid van het College van Deskundigen Non-food van SMK. Zij is als specialist duurzaamheid bij de Consumentenbond verantwoordelijk voor het integreren van het thema duurzaamheid in de informatie die de Consumentenbond aanbiedt. Onder andere door onderzoeksresultaten met betrekking tot duurzaamheidstopics te interpreteren en een plek te geven in het dagelijkse werk van de Consumentenbond. Daarnaast behartigt Daphne de consumentenbelangen op het gebied van duurzame keuzes toegankelijker en aantrekkelijker maken voor consumenten.
Lees meer
SMK

Fijne feestdagen en een duurzaam 2022

SMK wenst u fijne feestdagen & een duurzaam 2022!
Lees meer
SMK

SMK publiceert opnieuw uitzonderingsmaatregelen voor inspecties in verband met het coronavirus

SMK publiceert opnieuw uitzonderingsmaatregelen voor inspecties in verband met het coronavirus. Het gaat daarbij om onder meer inspecties op afstand en verlenging van de certificaatduur.
Lees meer
SMK

Consumentenbond: “Duurzaamheid wordt straks onderscheiden door een nieuw type predicaat”

Aan het woord is Daphne van den Berg, sinds juli 2021 werkzaam bij Consumentenbond als Specialist Duurzaamheid. Zij geeft een toelichting op de activiteiten van deze non-profit organisatie om het onderwerp duurzaamheid meer aandacht te geven.
Lees meer
SMK

SMK houdt tarieven On the way to PlanetProof in 2022 ongewijzigd

De tarieven voor afdrachten van de certificatieschema’s On the way to PlanetProof plantaardig, dierlijk en chain of custody blijven voor 2022 onveranderd. SMK verwacht met de groei van het aantal deelnemers de kosten te kunnen dekken en wil boeren en tuinders bij voorkeur niet zwaarder belasten. Ook de tarieven voor de meeste andere programma’s blijven gelijk. Alleen de tarieven voor het EU Ecolabel worden geïndexeerd.
Lees meer
SMK

SMK is Full Member van de Global Ecolabelling Network (GEN)

Deze week is het certificaat van het Global Ecolabelling Network (GEN) uitgereikt aan SMK voor On the way to PlanetProof en Milieukeur. Met het certificaat erkent GEN de keurmerken als betrouwbare type 1 ecolabels.
Lees meer
SMK

Uitzonderingsmaatregelen voor inspecties ingetrokken

Vanaf 26 juni vervallen vrijwel alle Corona maatregelen die door de overheid zijn ingesteld. Dit betekent dat SMK de hieraan gerelateerde uitzonderingsmaatregelen voor inspecties ook intrekt.
Lees meer
SMK

Resultaat SMK-onderzoek onder stakeholders: waardering én uitdagingen

SMK heeft dit voorjaar een enquête gehouden onder stakeholders om inzicht te krijgen in hoe zij de organisatie en de wijze van werken beoordelen. Belangrijkste bevindingen: de kwaliteit van werken van SMK wordt als zeer positief beoordeeld, evenals de klantvriendelijkheid van de organisatie en de betrokkenheid van stakeholders. Ook de openheid van het proces en de werkwijze bij de ontwikkeling en het beheer van certificatieschema’s krijgt een goed rapportcijfer. Als aandachtspunten om verder aan te werken worden de bekendheid van keurmerken en een gezond verdienmodel voor keurmerkhouders genoemd. Daarnaast wordt geadviseerd om meer inzicht te geven in de duurzaamheidsimpact van de SMK-keurmerken.
Lees meer
SMK

Jaarverslag SMK 2020: Toenemende impact van keurmerken en standaarden

Bij SMK heeft in 2020 de groei van voorgaande jaren doorgezet. In de plantaardige sector is het aantal keurmerkhouders van On the way to PlanetProof met 15% gestegen naar 1.679. In een aantal belangrijke teelten bedraagt het aandeel van dit keurmerk nu al 47% van het Nederlands landbouwareaal. Die groei vraagt niet alleen van SMK een stevige financiële inspanning (met een verlies tot resultaat), maar vooral ook van onze keurmerkhouders - de boeren en tuinders -, die in veel gevallen de meerwaarde van inspanningen voor verduurzaming nog niet ontvangen.
Lees meer
SMK

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen lijkt veelbelovend in een volgend kabinet

Het Rijk geeft jaarlijks 10-12 miljard euro uit aan de inkoop van werken, goederen en diensten. Samen met andere overheden wordt er ruim 73 miljard euro per jaar ingekocht. Dat moet natuurlijk duurzaam. Hoe groot zijn nu de politieke ambities en wat staat er over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen?
Lees meer
SMK

SMK partner in het Droomfondsproject ‘Rotterdam de boer op!’

SMK stroopt de mouwen op om samen met een coalitie van 18 partners de droom ‘Rotterdam de boer op!’ te realiseren. Het is de start van een grote omwenteling op het Rotterdamse platteland en in de stad.
Lees meer
SMK

Informatie tariefaanpassingen SMK-keurmerken 2021

SMK houdt voor 2021 de tarieven voor afdrachten van keurmerkhouders grotendeels op hetzelfde niveau. Dit is mogelijk dankzij de verwachte verdere groei van het aantal keurmerkhouders voor de belangrijkste programma’s.
Lees meer
SMK

René Nederpelt nieuw lid Raad van Toezicht SMK

René Nederpelt is begin oktober tot nieuw lid van de Raad van Toezicht van SMK benoemd. De voormalig Ahold-manager zet zijn kennis en netwerk graag in om onder meer de positie van het On the way to PlanetProof keurmerk verder te versterken.
Lees meer
SMK

Jaarverslag 2019: SMK investeert in sterke groei van keurmerkhouders

Den Haag, 22 april 2020 - SMK heeft in 2019 opnieuw een snelle groei doorgemaakt. Allereerst is in de plantaardige sector het aantal keurmerkhouders van On the way to PlanetProof verdubbeld (van 700 naar 1400), met als resultaat tientallen procenten van het Nederlands landbouwareaal gecertificeerd. Die groei vraagt niet alleen van SMK het nodige, maar vooral ook van de boeren en tuinders, die in veel gevallen de beloning voor verduurzaming nog niet ontvangen.
Lees meer
SMK

SMK hanteert nieuw klachtreglement

Met directe ingang hanteert SMK een herzien klachtreglement, dat in de plaats komt van het bestaande Reglement ‘Klacht, Bezwaar en Beroep’. Het nieuwe reglement heeft een aanzienlijke kortere procedure en voorkomt dat de behandeling van klachten te lang duurt.
Lees meer
SMK

Interview met Han Swinkels, voorzitter van het College van Deskundigen Dierlijk

Sinds begin dit jaar is Han Swinkels (56) voorzitter van het College van Deskundigen (CvD) Dierlijk. Hij brengt een flinke dosis wetenschappelijke kennis, een uitgebreid netwerk en de nodige praktijkervaring mee.
Lees meer
SMK

Interview met Kees van Ast, voorzitter College van Deskundigen agro/food Plantaardig

Sinds april is Kees van Ast (67) voorzitter van het College van Deskundigen (CvD) Plantaardig. Kees kijkt ernaar uit het college voor te zitten. Zijn eerste ervaringen zijn positief.
Lees meer
SMK

Beheerders van schema’s voor certificatie, inspectie en keurmerken ontwikkelen nieuwe standaard

Om onafhankelijkheid te waarborgen en kwaliteit van werkwijze aantoonbaar te maken, hebben de beheerders van schema’s voor certificatie, inspectie en keurmerken (schemabeheerders) een nieuwe standaard ontwikkeld. Deze standaard is in de vorm van een NTA (Nederlandse Technische Afspraak) ontwikkeld door een NEN-commissie. Hierin zijn schemabeheerders, ministeries, certificerende instellingen en certificaathouders vertegenwoordigd.
Lees meer
SMK

SMK pleit voor een Brandveiligheidswijzer

“Om het aantal branden in Nederlandse veestallen terug te dringen, is het belangrijk dat veehouders bewust zijn van brandrisico’s en handvatten krijgen om die risico’s te elimineren.” Dat zegt Annika de Ridder, projectleider dierlijke agroketens van SMK.
Lees meer
SMK

SMK introduceert nieuwe naam voor Milieukeur: On the way to PlanetProof

Om internationale toepassing van het keurmerk Milieukeur voor plantaardige producten (aardappelen, groente, fruit, bloembollen, bomen, bloemen en planten, etc.) mogelijk te maken, introduceert SMK tijdens haar Jubileum Event op 11 mei een nieuwe naam: on the way to PlanetProof. Deze nieuwe naam is beschikbaar voor keurmerkhouders die met hun producten voldoen aan de eisen van Milieukeur. Ook handelsbedrijven en retailers kunnen voor gebruik van PlanetProof worden gecertificeerd.
Lees meer
SMK

Kabinet: echte keurmerken helpen beleid verduurzaming

Het kabinet onderschrijft het belang van private duurzaamheidskeurmerken, omdat zij kunnen bijdragen aan beleidsdoelen. Zo zijn keurmerken voor consumenten en bedrijven een belangrijke informatiebasis om duurzame keuzes te kunnen maken. Effectieve keurmerken kunnen daarmee bijdragen aan verduurzaming. Dit schrijven de Staatssecretarissen Martijn van Dam (EZ) en Sharon Dijkstra (IenM) op 26 januari jl. aan de Tweede Kamer.
Lees meer
SMK

Frits van Wesemael ‘Founding Father SMK’

Tijdens een samenzijn van alle Colleges van Deskundigen is Frits van Wesemael, 25 jaar betrokken bij SMK, benoemd tot ‘Founding Father’. Na de oprichting in 1992 werd Frits aangesteld als voorzitter van de Raad van Toezicht van SMK. In 2003 werd hij voorzitter van de Colleges van Deskundigen non-food, agro/food en Groen Label Kas en in 2008 ook van het College van Deskundigen Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur.
Lees meer
SMK

“Veel impact met beperkte middelen”

“SMK is op het gebied van duurzaam ondernemen in staat met een relatief kleine organisatie een groot effect te sorteren. Dat is voor mij de grote waarde van SMK”, zegt Gijs Dröge, de nieuwe directeur van SMK. Hij volgt in juni Regien van der Sijp op en maakte de afgelopen tijd kennis met de organisatie en haar stakeholders.
Lees meer
SMK

Verkoopt een keurmerk beter?

De laatste tijd is veel aandacht voor de vraag hoe bedrijven hun duurzamere – gecertificeerde - producten kunnen vermarkten. De economische waardecreatie ervan. En eigenlijk zijn alle marketing-, retail- en duurzaamheidsprofessionals het er wel over eens: een keurmerk is geen doel op zich, maar een onafhankelijke ondersteuning van het ‘eigen verhaal’ van een bedrijf. Storytelling, dus.
Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en ontvang direct het laatste nieuws.

Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.