Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Keurmerken en programma's

  www.smk.nl/certificatie/keurmerken-en-certificaten/

Over SMK

  www.smk.nl/over-smk/

Colleges van Deskundigen

  www.smk.nl/over-smk/colleges-van-deskundigen/

Contact

  www.smk.nl/contact/

Green Audit project voor fitness- en sportclubs gepresenteerd op de FIBO 2024, vakbeurs in Keulen

Gepubliceerd op: 23 mei 2024

Vanwege haar expertise met onafhankelijke keurmerken en certificering, werkt SMK mee aan het Green Audit-project. In 2023 is een internationale ’green audit tool’ ontwikkeld voor het verbeteren van duurzaamheidsprestaties in de fitness sector. Met beleidsaanbevelingen voor ‘groenere’ sport- en fitnesssectoren is dit instrument op 11 april 2024 gepresenteerd op de Green Audit Conferentie tijdens de FIBO 2024, de grootste vakbeurs voor fitness, wellness en gezondheid in de wereld.

Het Green Audit-project is een initiatief van EuropeActive, uitgevoerd onder het Erasmus+ Programma voor verduurzaming van fitness centers en sportclubs.

Eerste stap op weg naar duurzaamheid

Op de Green Audit Conferentie kwam eerst de Green Audit self-assessment Tool aan bod. De tool heeft als doel bedrijven in de fitness sector met een vragenlijst te ondersteunen bij het verbeteren van duurzaamheidsprestaties. Hoe een bedrijf op duurzaamheidsgebied scoort ten opzichte van vergelijkbare clubs (benchmark), blijkt uit de tool.  

Aanbevelingen voor praktische vervolgactiviteiten

De fitness sector kan en moet een belangrijke bijdrage leveren om de klimaatverandering tegen te gaan, zo benadrukte duurzaamheidsondernemer Maurits Groen op de conferentie. Duurzaamheid is niet langer een ‘nice to have’ bijzaak, maar ook binnen de fitness- en sportsector een ‘license to operate’. Maurits presenteerde vervolgens diverse aanbevelingen voor groenere sport- en fitnesssectoren. Praktische tips en handvatten zijn voor clubs belangrijk, evenals het nationaal en internationaal uitwisselen van best practices 

Groene claims en greenwashing

Als duurzaamheidsexpert binnen het Green Audit-project ging Ineke Vlot van SMK in op de gevolgen van de Europese ‘Green Claims Directive. Deze richtlijn heeft als doel misleidende groene claims en keurmerken (greenwashing) tegen te gaan. Volgens recent onderzoek is 40% van de milieuclaims binnen de EU ongefundeerd en 53,3% vaag, misleidend of ongegrond. Ook fitness- en sportclubs zullen rekening moeten houden met de onderbouwing van milieuclaims, inclusief de verificatie daarvan. In de toekomst zou een gestandaardiseerd duurzaamheidslabel voor fitnessclubs op EU-niveau denkbaar zijn, als daarvoor draagvlak is binnen de sector. 

Platform en community of practice 

Tenslotte was er een inspirerende paneldiscussie met uitwisseling van wat er in verschillende landen al gebeurt aan onder andere energie- en waterbesparende maatregelen, die vaak geld blijken op te leveren. Hier liggen volop kansen voor vervolgactiviteiten: bijvoorbeeld samenwerking in een community of practice, de inzet van influencers om de klanten te interesseren voor duurzaamheid en het binnen clubs opzetten van ‘ecoteams’.