Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Keurmerken en programma's

  www.smk.nl/certificatie/keurmerken-en-certificaten/

Over SMK

  www.smk.nl/over-smk/

Colleges van Deskundigen

  www.smk.nl/over-smk/colleges-van-deskundigen/

Contact

  www.smk.nl/contact/

Inactiveren Maatlat Schoon Erf

Het certificatieschema van Maatlat Schoon Erf wordt geïnactiveerd Gepubliceerd op: 24 november 2022

De Maatlat Schoon Erf is een certificatiesysteem voor schone erven. Het huidige eisenpakket geldt tot het einde van dit jaar. Vanwege beperkte belangstelling voor het schema, is door de Colleges van Deskundigen Dierlijk en Plantaardig besloten om dit certificatieschema per 1 januari 2023 te inactiveren.  

De afgelopen jaren zijn er een beperkt aantal aanvragen voor certificatie gedaan. Vanwege aanhoudende geringe belangstelling is daarom besloten om het schema te inactiveren. Vanaf 1 januari 2023 kunnen er geen nieuwe aanmeldingen voor certificatie meer worden gedaan.  

Lopende certificaten

Na het behalen van het ontwerpcertificaat heeft een ondernemer 2 jaar de tijd om het emissiearme erf op te leveren. Met de certificatie-instelling zijn afspraken gemaakt om de lopende certificaten, binnen de geldigheidsduur van de ontwerpcertificaten, nog af te ronden. 

Over Maatlat Schoon Erf 

De Maatlat Schoon Erf is een certificatieschema waar agrariërs zich voor kunnen laten certificeren. Het schema is er voor erven van de sectoren: veehouderij-, akkerbouw-, bloembollenbedrijven, fruit- en boomteelt. Het is ontwikkeld om emissies te voorkomen uit mest, urine, compost, reinigingsmiddelen, gewasbescherming en veevoer. 

Meer informatie