Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Keurmerken en programma's

  www.smk.nl/certificatie/keurmerken-en-certificaten/

Over SMK

  www.smk.nl/over-smk/

Colleges van Deskundigen

  www.smk.nl/over-smk/colleges-van-deskundigen/

Contact

  www.smk.nl/contact/

Inspraak bij herziening On the way to PlanetProof melk

Gepubliceerd op: 16 mei 2024

Het certificatieschema voor On the way to PlanetProof melk wordt herzien. SMK organiseert een openbare hoorzitting waarin belangstellenden kunnen reageren op de voorgestelde wijzigingen. Tijdens de bijeenkomst presenteert het College van Deskundigen Dierlijk de voorstellen voor aanvulling of wijziging van de criteria. De hoorzitting vindt plaats op dinsdagmiddag 18 juni 2024 om 13:00 uur in vergadercentrum De Schakel in Nijkerk. 

Belangstellenden kunnen hun reactie geven op de conceptcriteria. De inbreng bij deze hoorzitting wordt door het College van Deskundigen Dierlijk meegewogen bij het definitief vaststellen van de wijzigingen van het certificatieschema On the way to PlanetProof melk. 

Belangrijkste herzieningsvoorstellen  

  • Het verlagen van de ammoniakuitstoot per hectare.
  • De normen voor blijvend grasland worden gerelateerd aan de grondsoort van op het bedrijf.  
  • Het verhogen van de natuur inclusiviteit van de melkveebedrijven, waarbij rekening gehouden wordt met de specifiek natuurwaarden van het gebied. 
  • Een update van de normen voor broeikasgasemissie per kilogram melk en een voorstel voor broeikasgasemissie per hectare. De bestaande vrijstelling voor de basisnorm voor melkveehouders met minstens 10% extensief kruidenrijk grasland blijft behouden.
  • De gemiddelde levensduur van melkkoeien wordt in stappen verder verhoogd. Inzicht in de redenen voor afvoer en slachtbevindingen worden toegevoegd.
  • Om ongerief te voorkomen wordt een criterium voorgesteld voor pijnstilling bij uierontstekingen en klauwinfecties.
  • Uitwerking van een eerste stap voor monitoring via een mobiliteitsscore op het melkveebedrijf.
  • Een voorstel voor langere termijn tussendoelen. Deze tussendoelen geven de streefwaarden weer voor de gemiddelde prestatie van On the way to PlanetProof deelnemers in 2030. Bijvoorbeeld het streven naar ruimere weidegang voor melkkoeien, verdergaande natuur inclusiviteit en ambitie broeikasgasemissie.

Met deze mix aan criteria zet SMK weer verdere stappen om met On the way to PlanetProof de productie van melk integraal te verduurzamen.  

De planning is om het nieuwe certificatieschema op 1 januari 2025 te laten ingaan. Waarbij voor de verschillende aanpassingen een overgangstermijn wordt voorgesteld.

Bijeenkomst

  • Dinsdag 18 juni van 13:00 tot 15:00 uur in vergadercentrum De Schakel in Nijkerk. 
  • Het is ook mogelijk om de bijeenkomst online mee te luisteren. Uiterlijk een week vooraf verstuurt SMK de link. Het is niet mogelijk om tijdens de bijeenkomst live inbreng te leveren. Opmerkingen kunnen via de chat worden ingebracht, deze worden in het hoorzittingsverslag beantwoord. 

Aanmelding en concept certificatieschema 

Aanmelden kan tot vrijdag 7 juni. Vanzelfsprekend kunnen ook collega’s of andere belangstellenden zich aanmelden. De conceptcriteria worden vooraf toegezonden met het verzoek zoveel mogelijk vooraf schriftelijk reactie te sturen. Via het aanmeldformulier zijn ook de conceptcriteria op te vragen, mocht het niet lukken om deel te nemen aan de hoorzitting.