Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Keurmerken en programma's

  www.smk.nl/certificatie/keurmerken-en-certificaten/

Over SMK

  www.smk.nl/over-smk/

Colleges van Deskundigen

  www.smk.nl/over-smk/colleges-van-deskundigen/

Contact

  www.smk.nl/contact/

Leden MPZ: Milieuthermometer Zorg biedt leidraad voor Green Deal 3.0

Gepubliceerd op: 26 april 2023

Op de Ledendag van Milieu Platform Zorgsector op 20 april hebben de leden uitgewisseld hoe de Milieuthermometer Zorg hen ondersteunt bij het werken aan de Green Deal Duurzame Zorg (3.0). Het belangrijkste vinden de leden dat organisaties met die Green Deal aan de slag gaan. De Green Deal stelt doelen en zet organisaties in beweging, maar biedt geen kant-en-klare oplossingen. Met de Milieuthermometer Zorg als leidraad kun je laten zien dat je aan verduurzaming werkt en maak je aantoonbaar wat je doet.

Milieuthermometer helpt bij Green Deal 2.0

Tijdens de vorige Green Deal 2.0 is er al veel kennis ontwikkeld en gedeeld, “zodat je niet zelf alles hoeft uit te vinden”. Die Green Deal was voor een aantal leden de opstap om certificering met de Milieuthermometer Zorg in gang te zetten. Daardoor kwam er vaart in het uitdragen van duurzaamheid binnen de hele organisatie en ontstond een ‘vliegwieleffect’. De inzet van Green Teams met medewerkers uit verschillende disciplines heeft hieraan ook bijgedragen. Verder helpt de Milieuthermometer om focus aan te brengen en te kiezen voor concrete acties. Aan de inkoopkant is nog wel wat te winnen, bijvoorbeeld door gezamenlijk in te kopen. Daarnaast leverde in een aanbesteding het uitdagen van leveranciers om mee te denken over oplossingen voor recycling verrassende resultaten op.

Inzicht in milieuprestatie en borging

De Milieuthermometer Zorg maakt helder en inzichtelijk welke milieuprestatie door instellingen wordt geleverd op de belangrijkste duurzaamheidsthema’s voor de zorg.

De drie certificatieniveaus van deze thermometer stimuleren de zorginstellingen om zich voortdurend te verbeteren. Het instrument bevordert niet alleen een duurzamere beleidsvoering in zorgorganisaties, maar borgt die ook. Het instrument wordt steeds verder verbeterd door aanvulling of aanscherping van de eisen, aansluitend bij de thema’s van de Green Deal 3.0. Volgend jaar gaan MPZ en SMK (Stichting Milieukeur) aan de slag met herziening van de eisen, in samenspraak met de leden van MPZ.

Infographic Milieuthermometer Zorg en ambities

MPZ heeft de succesformule van de Milieuthermometer Zorg in beeld gebracht in een duidelijke Infographic. Er blijft nog veel te doen, maar de leden van MPZ geven al volop actief en gestructureerd invulling aan verduurzaming met behulp van de Milieuthermometer Zorg. Bovendien komen er steeds meer gecertificeerde instellingen bij. MPZ moedigt alle zorginstellingen aan om minimaal het bronzen certificaat van de Milieuthermometer te behalen. Maar de ambitie op de Ledendag gaat verder: “MPZ streeft naar goud voor de bedrijfsvoering van de leden”!

.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de Milieuthermometer Zorg kunt u terecht bij: