Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Keurmerken en programma's

  www.smk.nl/certificatie/keurmerken-en-certificaten/

Over SMK

  www.smk.nl/over-smk/

Colleges van Deskundigen

  www.smk.nl/over-smk/colleges-van-deskundigen/

Contact

  www.smk.nl/contact/

SMK nodigt Albert Heijn uit voor samenwerking topkeurmerken

Gepubliceerd op: 9 maart 2023

SMK roept Albert Heijn op om samen te werken aan één duurzaamheidskeurmerk voor voeding. De grootgrutter uit Zaandam kan met haar Beter Voor programma voor een groot aantal categorieën versproducten goed aansluiten op het topkeurmerk, On the way to PlanetProof van SMK. Alle andere supermarktketens in Nederland maken al volop gebruik van het keurmerk. Mede daardoor is in 5 jaar tijd het aandeel van het keurmerk in groenten en fruit gegroeid van minder dan 5% naar gemiddeld 55% van de Nederlandse teelt. SMK ziet goede mogelijkheden om de beide systemen samen te voegen, en daarover het onafhankelijk beheer te voeren.

On the way to PlanetProof

De systemen van Albert Heijn en SMK hebben inhoudelijk veel gelijkenissen. Albert Heijn stelt haar systeem, waaraan 1100 boeren en tuinders deelnemen, nu open voor derden. On the way PlanetProof is al lange tijd een geaccrediteerd topkeurmerk en een open standaard, waaraan ruim 2800 boeren en tuinders deelnemen. Het keurmerk On the way to PlanetProof wordt toegepast door een breed scala aan Nederlandse supermarkten (o.a. Jumbo, Lidl, Aldi, Plus en andere leden van SuperUnie), en is ontwikkeld in nauwe samenspraak met boeren en tuinders, maar ook maatschappelijke organisaties, overheden en wetenschap. Ook in de schappen van Albert Heijn liggen overigens producten met het keurmerk On the way to PlanetProof: bij zuivel, eieren en conserven.

Eén keurmerk

Eén transparant keurmerk voor duurzamere versproducten verlaagt de kosten voor boeren en telers op het gebied van verduurzaming en certificatie, en versterkt de positie van boeren en tuinders om hun duurzamere producten ook internationaal te verwaarden. Het vergroot bovendien de mogelijkheden om aan te sluiten bij overheidsregelingen, en erkenning te krijgen van maatschappelijke organisaties en consument. Samenwerking is een betere keuze voor boer, natuur, klimaat én consument.