Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Keurmerken en programma's

  www.smk.nl/certificatie/keurmerken-en-certificaten/

Over SMK

  www.smk.nl/over-smk/

Colleges van Deskundigen

  www.smk.nl/over-smk/colleges-van-deskundigen/

Contact

  www.smk.nl/contact/

KlachtCollege

SMK hanteert een klachtreglement dat de mogelijkheid geeft een beoordeling te vragen van een onafhankelijk Klachtcollege. Als partijen elkaar niet via een minnelijke schikking kunnen vinden, dan wordt meteen een extern KlachtCollege aan het werk gezet, die partijen gelegenheid geeft goed gehoord te worden. Het reglement voorziet in een korte procedure, waardoor de behandeling van klachten niet te lang duurt.

Het College beschikt over de nodige kennis van procedures, maar is ook inhoudelijk thuis op het gebied van verduurzaming en certificatie.

Het reglement

Bekijk hier het reglement. Daarbij is aangegeven hoe partijen een klacht kunnen indienen. Die moet dan wel betrekking hebben op een besluit van SMK of een van haar Colleges van Deskundigen of TPAC.

Bekijk regelement

Commissieleden

Mr. J. van den Broek

Voorzitter College, rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch

ir. S. van der Pijll

Adviseur op het gebied van milieu en duurzaamheid

ir. F. Stuyt

Deskundige op het gebied van certificatie

Bekijk de andere Colleges

College van Deskundigen Plantaardig

Dit College adviseert over alle keurmerken en programma’s die over plantaardige producten gaan.

Lees meer

College van Deskundigen Dierlijk

Dit College adviseert over alle keurmerken en programma’s die over dierlijke producten gaan.

Lees meer

College van Deskundigen Non-food

Dit College adviseert over alle keurmerken en programma’s die over non-food producten gaan.

Bekijken

Toelatingscommissie Inkoop Hout (TPAC)

Deze Commissie ziet toe op de Nederlandse inkoop van hout.

Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC)