Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Keurmerken en programma's

  www.smk.nl/certificatie/keurmerken-en-certificaten/

Over SMK

  www.smk.nl/over-smk/

Colleges van Deskundigen

  www.smk.nl/over-smk/colleges-van-deskundigen/

Contact

  www.smk.nl/contact/

Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC)

De Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC) toetst houtcertificatiesystemen aan de Nederlandse Inkoopcriteria en brengt hierover advies uit aan het Ministerie van I&W. Deze commissie is in het leven geroepen omdat de Rijksoverheid zichzelf heeft verplicht om alleen nog duurzaam in te kopen. Naast de inkoopcriteria, ontwikkeld met Nederlandse stakeholders, beschikt TPAC over duidelijke procedures die ervoor zorgen dat de beoordeling van certificatieschema’s transparant, betrouwbaar en controleerbaar verloopt.

De commissie bestaat uit vier onafhankelijke leden en is zo samengesteld dat kennis van de drie P’s van duurzaamheid; peopleplanet en profit aanwezig is. 

Website TPAC

Kijk voor meer informatie op de website van de Toetsingscommissie.

Website bekijken

TPAC Commissieleden

G. Borchardt LLM

G. Borchardt LLM

Voorzitter

ir. E.M. Lammerts van Bueren

ir. E.M. Lammerts van Bueren

Namens ISAFOR

Prof. dr. G.A. Persoon

Prof. dr. G.A. Persoon

Universiteit Leiden – Environment and Development

P. Zambon MSc

P. Zambon MSc

Sustainable Forest Services

Bekijk de andere Colleges van Deskundigen

College van Deskundigen Plantaardig

Dit College adviseert over alle keurmerken en certificaten die over plantaardige producten gaan.

Lees meer

College van Deskundigen Dierlijk

Dit College adviseert over alle keurmerken en certificaten die over dierlijke producten gaan.

Lees meer

College van Deskundigen Non-food

Dit College adviseert over alle keurmerken en certificaten die over non-foodproducten gaan.

Lees meer

Stel
een vraag

Heeft u een vraag? Mail ons of vul het vragenformulier in.

Contact opnemen