Nieuws & Persberichten

SMK hanteert nieuw klachtreglement

Met directe ingang hanteert SMK een herzien klachtreglement, dat in de plaats komt van het bestaande Reglement ‘Klacht, Bezwaar en Beroep’. Het nieuwe reglement heeft een aanzienlijke kortere procedure en voorkomt dat de behandeling van klachten te lang duurt.

Als partijen elkaar niet via een minnelijke schikking kunnen vinden, dan wordt meteen een extern KlachtCollege aan het werk gezet, die partijen gelegenheid geeft goed gehoord te worden. Het nieuwe reglement is hier te vinden op de SMK-website. Daarbij is aangegeven hoe partijen een klacht kunnen indienen. Die moet dan wel betrekking hebben op een besluit van SMK of een van haar Colleges van Deskundigen of TPAC.

Nieuw KlachtCollege

Met het nieuwe reglement is ook een nieuw KlachtCollege aangetreden, bestaande uit Mr. Jan van den Broek (voorzitter), ir. Suzanne van der Pijll en ir. Frans Stuyt. Het College beschikt over de nodige kennis van procedures, maar is ook inhoudelijk thuis op het gebied van verduurzaming en certificatie.

Van links naar rechts:

Terug naar overzicht