Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Keurmerken en programma's

  www.smk.nl/certificatie/keurmerken-en-certificaten/

Over SMK

  www.smk.nl/over-smk/

Colleges van Deskundigen

  www.smk.nl/over-smk/colleges-van-deskundigen/

Contact

  www.smk.nl/contact/

Copyrights certificatieschema’s

1.   Vrij beschikbaar voor directe en niet-commerciële gebruikers

Directe gebruikers van de SMK certificatieschema’s, bijbehorende documenten en instrumenten zijn personen, bedrijven of organisaties die met het oog op het verwerven of behouden van een certificaat en/of SMK-keurmerk, willen voldoen aan de duurzaamheidseisen die in certificatieschema’s zijn opgenomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om (aspirant)keurmerkhouders en hun eventuele ketenpartijen, certificatie-instellingen en ketenregisseurs.

Onder niet-commercieel gebruik van de SMK certificatieschema’s, bijbehorende documenten en instrumenten, verstaat SMK al het gebruik, anders dan wat staat beschreven onder ‘directe gebruikers’. Het kan dan gaan over persoonlijk gebruik (informatie/kennis), gebruik door voorlichtingsorganisaties,  zoals Voedingscentrum en Milieu Centraal, en voor onderwijs en (zelf)studie.

2.   Niet vrij beschikbaar voor commerciële gebruikers

Onder commercieel verstaat SMK het gebruik van SMK certificatieschema’s, bijbehorende documenten en instrumenten, met het doel daar een meerwaarde mee te creëren voor de persoon of organisatie die deze instrumenten hanteert, met uitzondering van het vermelde onder paragraaf 1. Die meerwaarde kan gedefinieerd worden in financiële termen, maar ook in andere zin, zoals imago. Neem contact op met SMK voor verdere informatie.

3.   Copyrights

Het is niet toegestaan om downloads verder te verspreiden of te publiceren voor commerciële doeleinden. De certificatieschema’s en bijbehorende documenten van SMK zijn auteursrechtelijk beschermd.

De woord- en beeldmerken van de SMK- keurmerken en -certificaten zijn wettelijk beschermd en gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau.

Ook beeldmateriaal is beschermd en mag niet door derden worden gebruikt. Zie ook ‘Doel en gebruik’ in de disclaimer.