Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Keurmerken en programma's

  www.smk.nl/certificatie/keurmerken-en-certificaten/

Over SMK

  www.smk.nl/over-smk/

Colleges van Deskundigen

  www.smk.nl/over-smk/colleges-van-deskundigen/

Contact

  www.smk.nl/contact/

Certificeringsproces

Een product of dienst ontvangt een certificaat als het voldoet aan de eisen van een keurmerk of programma. Deze eisen staan beschreven in een certificatieschema. SMK ontwikkelt en beheert verschillende certificatieschema’s en is daarmee een schemabeheerder. SMK certificeert voor EU Ecolabel producten en diensten en vertegenwoordigt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de criteriaontwikkeling voor EU Ecolabel in Brussel. Verder geeft onze organisatie zelf geen certificaten en keurmerken af, maar laat dit doen door externe, gespecialiseerde certificatie-instellingen (CI’s). Een CI heeft via SMK een licentie voor een certificatieschema en doet daarvoor onafhankelijke controles bij keurmerkhouders. Het product of de dienst moet aan alle eisen van het certificatieschema voldoen, dan pas ontvangt de keurmerkhouder een certificaat van de CI. In het geval van niet-nakoming van de licentieovereenkomst die de CI tekent voorhand het uitgeven van certificaten, worden door SMK de nodige maatregelen genomen.

Waarom certificeren?

Certificeren brengt vele voordelen met zich mee. Zo biedt een keurmerk borging én laat het zien dat uw bedrijf onderscheidend is door een duurzamere, gecontroleerde werkwijze.

Lees meer

Onafhankelijk en kwalitatief goed schemabeheer

Met het ontwikkelen en beheren van certificatieschema’s stimuleert SMK de verduurzaming van producten en diensten. SMK committeert zich aan onafhankelijk en kwalitatief goed schemabeheer en werkt volgens een zorgvuldig en transparant proces. Om het vertrouwen in de kwaliteit van de ontwikkeling en het beheer van schema’s te bevorderen, laat SMK ook zichzelf controleren. SMK is lid van de Vereniging van Schemabeheerders en voldoet aan de Nederlands Technische Afspraak / NTA 8813. Een externe beoordelaar controleert SMK elke twee jaar.  

Het proces

Raad voor Accreditatie

Zowel de CI’s als de certificatieschema’s1 van SMK staan onder toezicht van de Raad voor Accreditatie. Hierbij worden eisen gesteld aan wat er met de schema’s wordt getoetst, hoe dat wordt gedaan en door wie. Doordat de certificaten van SMK onder accreditatie worden afgegeven, voldoen deze aan de hoogste eisen op het gebied van borging.  

Vertrouwen geven

Accrediteren (letterlijk: vertrouwen geven) gaat nog een stap verder. Niet alleen worden producten of diensten onafhankelijk gecontroleerd door de certificatie-instelling, ook de certificatie-instelling zélf wordt gecontroleerd. Dit gebeurt door de Raad voor Accreditatie (RvA). De RvA is een Nederlandse instelling die ontstaan is op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De overheid heeft het aangewezen als nationale accreditatie-instantie. De RvA controleert op een deskundige, onpartijdige en onafhankelijke manier of de internationale norm ISO/IEC 170652 wordt gevolgd.

Certificatieschema’s van SMK

De Raad voor Accreditatie heeft een lijst met alle certificatieschema’s waarop zij accreditatie verlenen: de BR010-lijst. De volgende certificatieschema’s van SMK worden onder accreditatie afgegeven: 

Barometer duurzame handel en retail 

On the way to PlanetProof in de agrofoodsector 

Milieukeur voor nonfood producten 

En ook:  

1 Dit geldt ook voor certificatieschema’s van SMK die (nog) niet zijn aangemeld bij RvA, bijvoorbeeld omdat zij nog in een pilotfase zitten of er nog te weinig certificaathouders zijn voor een kostendekkend toezicht door de RvA. 

2 Een aantal schema’s van SMK staan niet onder toezicht staan van de RvA. De certificatie-instellingen hebben met SMK afgesproken om die inspecties ook volgens de norm ISO/IEC 17065 uit te voeren. Dit wordt bij SMK via de NTA 8813 geborgd. 

Keurmerken

Benieuwd naar alle keurmerken en programma’s waar u voor kunt certificeren? Lees meer

Keurmerken

Algemene voorwaarden

De specifieke eisen om tot certificering te komen, verschillen per keurmerk. Een aantal keurmerken moet naast de specifieke eisen ook voldoen aan de algemene certificatievoorwaarden van SMK. Dit geldt voor Milieukeur, On the way to PlanetProof en de Barometers.

Lees meer