Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Keurmerken en programma's

https://www.smk.nl/certificatie/keurmerken-en-certificaten/

Over SMK

https://www.smk.nl/over-smk/

Colleges van Deskundigen

https://www.smk.nl/over-smk/colleges-van-deskundigen/

Contact

https://www.smk.nl/contact/

Colleges van Deskundigen

De certificatieschema’s komen tot stand onder verantwoordelijkheid van de SMK Colleges van Deskundigen. Deze stellen objectieve criteria vast voor duurzamere productie en bedrijfsvoering. De Colleges bestaan uit deskundige vertegenwoordigers van belanghebbende organisaties zodat verschillende invalshoeken worden meegewogen bij het ontwikkelen en het actueel houden van de eisen uit de certificatieschema’s.  

Wie zitten er in de colleges

In de Colleges zitten deskundigen namens belanghebbende partijen zoals, overheid, producenten, brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties, retailers, adviesbureaus, wetenschap en ketenpartijen. 

College van Deskundigen Plantaardig

Dit College adviseert over alle keurmerken en certificaten die over plantaardige producten gaan.

Lees meer

College van Deskundigen Dierlijk

Dit College adviseert over alle keurmerken en certificaten die over dierlijke producten gaan.

Lees meer

College van Deskundigen Non-food

Dit College adviseert over alle keurmerken en certificaten die over non-foodproducten gaan.

Lees meer

Toelatingscommissie Inkoop Hout (TPAC)

Deze Commissie ziet toe op de Nederlandse inkoop van hout.

Lees meer

Ik heb een vraag

Heeft u interesse in het werk van de Colleges van Deskundigen of heeft u vragen aan de Colleges?

Neem contact op