Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Keurmerken en programma's

  www.smk.nl/certificatie/keurmerken-en-certificaten/

Over SMK

  www.smk.nl/over-smk/

Colleges van Deskundigen

  www.smk.nl/over-smk/colleges-van-deskundigen/

Contact

  www.smk.nl/contact/

Colleges van Deskundigen

De certificatieschema’s komen tot stand onder verantwoordelijkheid van de SMK Colleges van Deskundigen. Deze stellen objectieve criteria vast voor duurzamere productie en bedrijfsvoering. De Colleges bestaan uit deskundige vertegenwoordigers van belanghebbende organisaties en wetenschap zodat verschillende invalshoeken worden meegewogen bij het ontwikkelen en het actueel houden van de eisen uit de certificatieschema’s.  

Wie zitten er in de Colleges?

In de Colleges zitten deskundigen namens belanghebbende partijen zoals, overheid, producenten, brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties, retailers, adviesbureaus, wetenschap en ketenpartijen. 

Lees meer over de Colleges van Deskundigen

Klik hieronder op één van de SMK Colleges van Deskundigen om te bekijken voor welke programma’s de Colleges verantwoordelijk zijn en wie er lid zijn.

College van Deskundigen Plantaardig

Dit College adviseert over alle keurmerken en certificaten die over plantaardige producten gaan.

Lees meer

College van Deskundigen Dierlijk

Dit College adviseert over alle keurmerken en certificaten die over dierlijke producten gaan.

Lees meer

College van Deskundigen Non-food

Dit College adviseert over alle keurmerken en certificaten die over non-foodproducten gaan.

Lees meer

Toelatingscommissie Inkoop Hout (TPAC)

Deze Commissie ziet toe op de Nederlandse inkoop van hout.

Lees meer

Stel een vraag aan één van de Colleges

Heeft u een vraag voor één van de Colleges van Deskundigen, dan kunt u die vóór de genoemde vergaderdata aanleveren.

  • Stel u vraag via het standaard contactformulier. 
  • U krijgt uiterlijk een week na de betreffende Collegevergadering een terugkoppeling over uw vraag. 
  • Mogelijk is er al een antwoord beschikbaar op uw vraag. In dat geval krijgt u een snellere terugkoppeling.