Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Keurmerken en programma's

  www.smk.nl/certificatie/keurmerken-en-certificaten/

Over SMK

  www.smk.nl/over-smk/

Colleges van Deskundigen

  www.smk.nl/over-smk/colleges-van-deskundigen/

Contact

  www.smk.nl/contact/

Schemaontwikkeling en besluitvorming

De ontwikkeling van nieuwe programma’s en criteria óf het herzien van bestaande eisen uit certificatieschema’s is een zorgvuldig proces. SMK werkt nauw samen met Colleges van Deskundigen die zich laten adviseren door betrokken partijen en uiteindelijk de criteria vaststellen. Aan dat besluit gaat een uitvoerig proces van overleg en advies vooraf. Hoe het precies werkt en welke partijen daarbij betrokken zijn? Wij leggen u meer over de invloed van partijen en de besluitvorming van criteria uit.

Het ontwikkelproces

De certificatieschema’s komen tot stand onder verantwoordelijkheid van de SMK Colleges van Deskundigen. Deze Colleges bestaan uit deskundigen uit de belanghebbende maatschappelijke sectoren. Zij zijn eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de eisen en laten zich adviseren door betrokken partijen in begeleidingscommissies en hoorzittingen. Uiteindelijk stellen de Colleges van Deskundigen de objectieve criteria vast voor duurzamere productie en bedrijfsvoering.

Taken van de Colleges van Deskundigen

  • Behandelen van verzoek tot ontwikkeling of uitbreiding van certificatieschema’s/criteria. 
  • Vaststellen van de samenstelling van een begeleidingscommissie. Deze commissie dient als klankbord van het onderzoek. Dit is een adviesgroep van betroken partijen en certificatie-instellingen met specifieke kennis over de productgroep waarvoor criteria worden ontwikkeld of herzien.
  • Beoordeling van conceptcriteria en advies van begeleidingscommissie. 
  • Beoordelen van het hoorzittingsverslag + een lijst maken van de gestelde vragen met antwoorden. 
  • Definitief vaststellen van het certificatieschema/criteria. 

College van Deskundigen Plantaardig

Dit College adviseert over alle keurmerken en certificaten die over plantaardige producten gaan.

Lees meer

College van Deskundigen Dierlijk

Dit College adviseert over alle keurmerken en certificaten die over dierlijke producten gaan.

Lees meer

College van Deskundigen Non-food

Dit College adviseert over alle keurmerken en certificaten die over non-foodproducten gaan.

Lees meer

TPAC

Deze Toelatingscommissie Inkoop Hout (TPAC)  ziet toe op de Nederlandse inkoop van hout.

Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC)

Begeleidingscommissie

Voordat een certificatieschema wordt ontwikkeld, vindt er een haalbaarheidsonderzoek plaats. Als er al een certificatieschema is, wordt er weleens een ontwikkelings- of herzieningsonderzoek gedaan. Het is namelijk van belang dat bestaande en nieuwe eisen binnen het programma toepasbaar zijn voor huidige en nieuwe certificaathouders.

Gedurende dit soort onderzoeken stelt het College van Deskundigen een begeleidingscommissie samen. De commissie dient als een klankbord en brengt advies uit aan het betreffende College van Deskundigen.

Hoorzittingen

Nadat de conceptcriteria zijn opgesteld, nodigen we geïnteresseerden uit voor een openbare hoorzitting. Dit gebeurt via gerichte e-mails, de nieuwsbrief SMK Nieuws, een nieuwsbericht op onze website en persberichten in (vak)media. Genodigden kunnen alle categorieën stakeholders zijn: bedrijven, certificaathouders, maatschappelijke organisaties, certificatie-instellingen en andere belanghebbenden.

Tijdens de hoorzitting worden de eisen besproken en kunnen aanwezigen hier een reactie op geven. Deze reacties wegen mee in de vaststelling van de definitieve criteria. Het College van Deskundigen geeft via het verslag van de hoorzitting ook aan hoe de inbreng is gebruikt.

Ik heb een vraag

Neem bij vragen contact met ons op.