Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Keurmerken en programma's

  www.smk.nl/certificatie/keurmerken-en-certificaten/

Over SMK

  www.smk.nl/over-smk/

Colleges van Deskundigen

  www.smk.nl/over-smk/colleges-van-deskundigen/

Contact

  www.smk.nl/contact/

Disclaimer & privacyverklaring SMK

Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. Onder deze verklaring volgt tevens een toelichting hoe SMK omgaat met het plaatsen van cookies en een disclaimer.  

SMK Nieuws

Bij aanmelding voor ontvangst van SMK nieuwsberichten gaat u akkoord met het gebruiken van uw opgegeven persoonsgegevens voor periodieke toezending van mailings. 

Persoonlijke gegevens

Met betrekking tot uw gegevens heeft u het recht op inzage van uw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen. Bovendien heeft u recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn. Tot slot kunt u verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: 

 • Omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt; 
 • Omdat u uw toestemming intrekt; 
 • Omdat u succesvol bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om uw gegevens te laten overdragen. Hiermee kunt u een kopie van uw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel-bestand of een CSV-bestand. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht. 

Beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: 

 • Gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar u toch niet wilt dat de gegevens worden gewist; 
 • Indien SMK de gegevens niet meer nodig heeft maar u de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar. 
 • U verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken. 

Bezwaar tegen verwerking

U hebt altijd recht om op grond van redenen die met uw specifieke situatie te maken hebben tegen: 

 • De verwerking van uw persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht SMK die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van SMK of een derde, wanneer uw belangen zwaarder wegen; 
 • Wanneer uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, mag u ook altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals tegen de profilering die betrekking heef op direct marketing. 

Wilt u gebruik maken van een van uw rechten, dan doet u dat als volgt. U kunt uw verzoek per e-mail sturen naar smk@smk.nl, of u kunt per post een verzoek sturen naar SMK, Bezuidenhoutseweg 105, 2594 AC Den Haag 

Vermeld altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld uw naamadres en telefoonnummer. Ter verificatie sturen wij u een e-mail of brief naar het bij SMK opgegeven (e-mail)adres met de uitnodiging om uw verzoek te bevestigen. Binnen uiterlijk 28 dagen na ontvangst van het verzoek ontvang u een reactie. 

Data van keurmerkhouders

Data van keurmerkhouders wordt door SMK alleen geanonimiseerd gebruikt voor de evaluatie van de bestaande criteria en communicatie over behaalde prestaties. Gegevens die terug te voeren zijn op individueel bedrijfsniveau worden door SMK niet voor publieke doeleinden gebruikt, noch openbaar gemaakt. 

Cookiebeleid

De eerste keer dat u één van de websites van SMK bezoekt wordt u gevraagd om cookies te accepteren. Door op ‘Akkoord’ te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. 

Cookies zijn kleine bestanden die bij het gebruik van SMK-websites op uw apparatuur worden geplaatst, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over uw apparaat gebruik. Ook laten cookies de SMK-websites goed werken, zodat u ingelogd kunt blijven bijvoorbeeld. 

Google Analytics

De SMK-websites plaatsen cookies van het Amerikaanse bedrijf Google. Deze cookie is een noodzakelijk onderdeel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en op basis van deze informatie de website voor de gebruikers te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. SMK heeft hier geen invloed op. 

Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten of benchmarking. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres wordt niet meegegeven. 

De informatie wordt door Google opgeslagen op servers in onder andere de Verenigde Staten. Google houdt zich aan de Safe Harbor Principles en is aangesloten bij het Safe Harbor programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. In het privacybeleid van Google kunt u meer informatie hierover lezen. 

Cookies LinkedIn, Facebook en Twitter

Op alle SMK-websites zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken LinkedIn, Facebook en Twitter. Deze socialmediaiconen werken met cookies van derde partijen (zoals LinkedIn, Facebook, Twitter). Deze cookies worden echter alleen geplaatst wanneer u op deze links klikt. 

Verwijderen en in- en uitschakelen van cookies

De Consumentenbond geeft op haar website goede informatie over op welke wijze cookies kunnen worden verwijderd in Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome en Safari (MacOS). Ook geeft deze website informatie over op welke wijze cookies automatisch kunnen worden verwijderd zodra u een browser afsluit. 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Contactformulier

Als u een contactformulier of het klachtenformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zo lang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.   

Wij verzamelen uw:  

 • Naam en contact informatie; 
 • E-mailadres ; 
 • Demografische informatie zoals postcode. 

Disclaimer

U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de volgende websites van SMK. Door deze internetsites te benaderen en/of de op of via deze websites aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.  

Doel en gebruik

Ondanks dat SMK zeer zorgvuldig is in samenstelling en onderhoud van de op deze websites verstrekte informatie, kan SMK niet garanderen dat deze informatie nog correct, compleet en/of actueel is. SMK is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze websites.

Bepaalde verwijzingen in deze websites voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover SMK geen controle heeft. SMK kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatiebronnen.
Deze websites en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze websites of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opname of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van SMK. 

Copyrights

De downloadpagina’s van alle keurmerken en programma’s die SMK beheert worden vooraf gegaan door een melding over copyrights.

SMK is eigenaar van de certificatieschema’s. Voor de ontwikkeling en het beheer ervan betalen de keurmerkhouders van SMK van de afdracht een vergoeding. Het is daarom niet de bedoeling dat derden er zonder toestemming commercieel gebruik van maken.

De copyrightmelding die vooraf gaat aan de downloadpagina’s gaat in op:

 • De vrije beschikbaarheid voor directe en niet-commerciële gebruikers
 • De niet-vrije beschikbaarheid voor commercieel gebruik
 • Copyrights

Door het klikken op een button verklaart een lezer zich wel of niet akkoord met de gegeven informatie.