Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Keurmerken en programma's

  www.smk.nl/certificatie/keurmerken-en-certificaten/

Over SMK

  www.smk.nl/over-smk/

Colleges van Deskundigen

  www.smk.nl/over-smk/colleges-van-deskundigen/

Contact

  www.smk.nl/contact/

Waarom certificeren?

De milieu-impact van onze leefwijze vraagt veel van de aarde. Daarom is duurzaamheid voor steeds meer consumenten en organisaties een belangrijk onderwerp. Een keurmerk helpt zowel de consument als de producent. De consument kan door een keurmerk een duurzamere keuze maken. Producenten kunnen met een certificaat vaak deelnemen aan fiscale overheidsregelingen. Daarnaast biedt een keurmerk nog veel meer voordelen. Bekijk waarom certificeren interessant is:

Samen verduurzamen

SMK helpt bedrijven met verduurzaming van hun productie en bedrijfsvoering door middel van keurmerken en certificaten. De eisen daarvan zijn ambitieus en streng en komen op een onafhankelijke, betrouwbare en transparante manier tot stand.

Toenemende vraag

Maatschappijbreed wordt er steeds meer gevraagd naar duurzamere producten en diensten. Denk aan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI), de eisen die supermarkten stellen aan duurzamere voeding, of de levering van groene stroom. Leveranciers dienen die ‘duurzaamheid’ aan te tonen, bijvoorbeeld met een certificaat of keurmerk.

Duurzame koplopers

Veel bedrijven zijn bezig met verduurzaming. Omdat zij dit zelf belangrijk vinden, omdat de omgeving druk uitoefent, of omdat inkopers dit eisen. Met een keurmerk toont u aan dat ook uw bedrijf stappen zet in een duurzamere productie en bedrijfsvoering. En misschien heeft u daarmee wel een koploperspositie in uw sector.

Imago

Een keurmerk kan helpen om uw bedrijf op een positieve manier te positioneren. Denk bijvoorbeeld aan een duurzamer imago bij uw gemeente, omwonenden en consumenten.

Besparen

De eisen van de verschillende keurmerken en programma’s van SMK stimuleren een efficiënt gebruik van middelen, zoals grondstoffen, water, energie en gewasbeschermingsmiddelen. Zo zijn er verschillende eisen die gaan over energiebesparing of de opslag van water door middel van regenwateropvang en hergebruik van water. Die besparingen levert voordeel op, ook financieel.

Rentekorting

Rabobank geeft een rentekorting voor haar impactleningen. Keurmerkhouders van On the way to PlanetProof, Milieukeur, EU Ecolabel, Barometer Duurzame Bloemist, Barometer Duurzaam Terreinbeheer en Milieuthermometer Zorg komen hiervoor in aanmerking. Het gaat om zakelijke leningen vanaf € 250.000, met een rentekorting tot 0,65%. Meer dan 100 keurmerkhouders maakten al gebruik van dit voordeel.

Leidraad MVI

Organisaties die milieu- en duurzaamheidsaspecten willen laten meespelen bij hun inkoopprocessen, kunnen eisen voor certificatie gebruiken als leidraad bij Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Inkopers kunnen zo tijdens het inkoopproces gemakkelijker rekening houden met duurzaamheid.

Contact

Ik wil advies over certificeren

Soms is het fijn om persoonlijk advies te krijgen. Want welk keurmerk of programma past het beste bij uw bedrijf?

We helpen u graag.

Contact

Meer informatie over SMK

Wilt u meer weten over de organisatie? Lees onze missie, ontdek de structuur en leer onze medewerkers kennen.

Lees meer