Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Keurmerken en programma's

  www.smk.nl/certificatie/keurmerken-en-certificaten/

Over SMK

  www.smk.nl/over-smk/

Colleges van Deskundigen

  www.smk.nl/over-smk/colleges-van-deskundigen/

Contact

  www.smk.nl/contact/

Over SMK

SMK (Stichting Milieukeur) is een kleine organisatie, maar realiseert een grote impact op het gebied van verduurzaming van producten en processen. De organisatie is begin 1992 opgericht op het initiatief van de ministeries van Volkshuisvestiging, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Economische Zaken en Klimaat. SMK werd verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van de criteria voor het Nederlandse keurmerk Milieukeur. Ook is SMK bij de oprichting aangewezen als ‘competent body’ voor het EU Ecolabel.

Inmiddels ontwikkelt en beheert SMK 9 verschillende keurmerken, doet certificeringen voor EU Ecolabel,  toetst voor het Register Groenverklaringen en faciliteert voor TPAC.

We leggen graag uit wie we zijn, wat we doen en waaróm.

 

Samen met onze Colleges van Deskundigen en Begeleidingscommissies zetten wij ons op nationaal én internationaal niveau in om bedrijven te helpen bij hun duurzamere bedrijfsvoering. Maar…Duurzaam(heid) is voor SMK een breed begrip. SMK sluit zich aan bij de omschrijving van duurzaamheid zoals weergegeven in VN-resolutie 66/288. Daarin wordt duurzame ontwikkeling gedefinieerd als:

De ontwikkeling naar een economische, sociale en milieuvriendelijke duurzame toekomst voor de aarde en voor huidige en toekomstige generaties.

Voor SMK betekent dit dat we altijd uitgaan van een benadering waarbij alle relevante aspecten van duurzaamheid aan de orde komen: dus niet alleen klimaat, maar ook biodiversiteit, water, bodem, emissies, dierenwelzijn en wat nog meer van belang is.

 

SMK & Duurzaamheid

Denk bij duurzaamheid bijvoorbeeld aan de bescherming van milieu, biodiversiteit, klimaat, volksgezondheid, dierenwelzijn, mensenrechten, arbeidsomstandigheden en eerlijke handel. SMK richt zich vooral op milieu-aspecten, zoals klimaat en biodiversiteit. Ook dierenwelzijn is bij verschillende SMK-programma’s een belangrijk thema. Producten kunnen op verschillende manieren duurzamer zijn dan vergelijkbare producten. Bijvoorbeeld door hun samenstelling, de manier waarop zij zijn gemaakt, de manier waarop zij kunnen worden verwijderd of omdat zij minder energie verbruiken of minder verontreinigend zijn. 

Bekijk VN-resolutie 66/288

Lees meer over SMK:

Missie & Visie

In 1992 is SMK opgericht. En dat was met een goede reden: om de consument en het bedrijfsleven duurzamere keuzes te kunnen laten maken. Die missie is onveranderd gebleven.

Benieuwd welke doelen SMK nastreeft?

Lees meer

Historie

We bestaan al meer dan 25 jaar. Er zijn dan ook veel ontwikkelingen geweest. Van de opzet van een nieuw keurmerk tot projecten, jubilea en mijlpalen.

Neem een kijkje in onze geschiedenis.

Lees meer

Organisatiestructuur

SMK is een organisatie met ruim 20 medewerkers onder leiding van een directeur/bestuurder. SMK kent een Raad van Toezicht en verschillende Colleges. We leggen u de structuur van de organisatie uit.

 

Lees meer

Colleges van Deskundigen

Zoals de naam als zegt: het zijn deskundigen, afkomstig van alle relevante belanghebbende partijen, die samen de drie Colleges van Deskundigen vormen.

Lees meer

Projecten

Lees meer over de verschillende projecten die SMK ondersteunt.

Lees meer

KlachtCollege

SMK heeft de beschikking over een KlachtCollege. Dit College gaat bij klachten aan de slag wanneer partijen elkaar niet via een schikking kunnen vinden. Het KlachtCollege hanteert een klachtreglement, waarin is omschreven hoe een klacht kan worden ingediend en hoe het KlachtCollege die behandelt.

Lees meer

Medewerkers

In totaal werken we met ruim 20 collega’s aan alle programma’s en projecten.

Benieuwd wie zij zijn?

Lees meer

Jaarverslag

Ieder jaar schrijven we een jaarverslag met een verantwoording over activiteiten, inzet van middelen en wetenswaardigheden van dat jaar.

Interesse in de gebeurtenissen van afgelopen jaren? Lees dan snel verder.

Lees meer

Handboek SMK

Dit handboek bevat onder andere de statuten en het klachtreglement van de organisatie.

Bekijk handboek