Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Keurmerken en programma's

  www.smk.nl/certificatie/keurmerken-en-certificaten/

Over SMK

  www.smk.nl/over-smk/

Colleges van Deskundigen

  www.smk.nl/over-smk/colleges-van-deskundigen/

Contact

  www.smk.nl/contact/

Medewerkers

Met ruim 20 collega’s werken we iedere dag aan de ontwikkeling en het beheren van onze keurmerken en certificaten. We stellen de medewerkers van SMK graag aan u voor!

Meer lezen over de Raad van toezicht en directeur Gijs Dröge? Klik hier.

 

Organogram

Benieuwd naar de organisatiestructuur van SMK? Klik op het plusje om het organogram te openen.

Bekijk organogram

Team Plantaardig

Dit team houdt zich bezig met ontwikkeling en beheer van duurzaamheidscriteria voor plantaardige productieketens, afstemming met onafhankelijke experts en belanghebbenden, zoals NGO’s, bedrijfsleven en overheden en implementatie via keurmerken en certificaten. Dit betreft het keurmerk On the way to PlanetProof (akkerbouw, groente, fruit en sierteeltproducten) en het certificaat Groen Label Kas en de keurmerken Barometer Duurzaam Terreinbeheer en Barometer Duurzame Bloemist / Sustainable Florist. Daarnaast voert het team diverse projecten uit die gerelateerd zijn aan duurzaamheidscriteria, zoals de ontwikkeling van een instrument voor de berekening van broeikasgasemissienormen in de glastuinbouw.

Stefanie de Kool

Stefanie de Kool

Manager

John Janssen

John Janssen

Projectleider

Jaap Bij de Vaate

Jaap Bij de Vaate

Projectleider

Lien Terryn

Lien Terryn

Projectleider

Yannick Kraamer

Yannick Kraamer

Projectmedewerker

Vacature beschikbaar

Vacature beschikbaar

Projectleider

Team Dierlijk

Dit team houdt zich bezig met ontwikkeling en beheer van duurzaamheidscriteria voor dierlijke productieketens, afstemming met belanghebbenden en stakeholders, zoals gebruikers, NGO’s en onafhankelijke experts en overheden, en implementatie via keurmerken en certificaten. Dit betreft het keurmerk On the way to PlanetProof (eieren en zuivel) en de certificaten Maatlat Duurzame Veehouderij en Maatlat Schoon Erf. Daarnaast voert het team diverse projecten uit die gerelateerd zijn aan duurzaamheidscriteria, zoals de ontwikkeling van een klimaatmeetlat voor stallen.

Herman Docters van Leeuwen

Herman Docters van Leeuwen

Manager

Annika de Ridder

Annika de Ridder

Senior projectleider

Saskia van Wageningen

Saskia van Wageningen

Projectleider

Jeanne Boekhorst

Jeanne Boekhorst

Projectleider

Team Non-food

Dit team houdt zich bezig met ontwikkeling en beheer van duurzaamheidscriteria voor non-foodproducten en diensten, afstemming met belanghebbenden en stakeholders, zoals gebruikers, NGO’s en onafhankelijke experts en overheden, en implementatie via de keurmerken Milieukeur, Milieuthermometer Zorg en de Barometer Duurzame Evenementen. Voor het EU Ecolabel adviseert het team non-food de overheid en is het verantwoordelijk voor de certificering. Daarnaast voert het team diverse projecten uit die gerelateerd zijn aan duurzaamheidscriteria, zoals de advisering van de overheid voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI).

Ineke Vlot

Ineke Vlot

Manager

Lars Woltmann

Lars Woltmann

Senior projectleider

Lotte van den Bosch

Lotte van den Bosch

Junior projectleider

Klara Schmalbach

Klara Schmalbach

Junior projectleider

Team Communicatie

Onderhoud aan de verschillende websites, social media, bekendheid van de programma’s en SMK en contact met de media. Dit team zorgt ervoor dat onze boodschap u bereikt. Daarnaast ondersteunt dit team keurmerkhouders bij hun marketingcommunicatie-uitingen. Klik hier om meer te lezen over communicatie vanuit SMK.

Ellen Brussee

Ellen Brussee

Communicatiemanager

Anna Evers

Anna Evers

Communicatiemedewerker

Jindra Span

Jindra Span

Communicatieadviseur

Business Development

Marie Christien Boll

Marie Christien Boll

Business Developer

Secretariaat & Finance

Het secretariaat regelt alle administratie en activiteiten rondom SMK. De financiële afdeling wordt bemand door onze boekhouder en een financieel medewerker.

Monique van Raam

Monique van Raam

Secretariaat

Nannette Braun

Nannette Braun

Secretariaat

Erwin de Vries

Erwin de Vries

Boekhouder

Willian Klaassen

Willian Klaassen

Financieel medewerker

Jilco Dorst

Jilco Dorst

Financieel administratief medewerker

Directeur

Management team SMK - Samenwerken aan een duurzame toekomst

Gijs Dröge

Directeur / bestuurder SMK