Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Keurmerken en programma's

https://www.smk.nl/certificatie/keurmerken-en-certificaten/

Over SMK

https://www.smk.nl/over-smk/

Colleges van Deskundigen

https://www.smk.nl/over-smk/colleges-van-deskundigen/

Contact

https://www.smk.nl/contact/

Communicatie

SMK bevordert duurzamer produceren en consumeren door het ontwikkelen van verschillende duurzaamheidsinstrumenten. Denk aan certificatieschema’s voor diverse keurmerken en programma’s, duurzaamheidsnormen en benchmarks. Hiermee kan de relatieve duurzaamheid van producten en diensten worden bepaald.

We bieden de kennis, support en instrumenten om verduurzaming van bedrijven of producten concreet en tastbaar te maken, te voorzien van een certificaat om verduurzaming te kunnen aantonen en een waarde toe te voegen in het economisch verkeer.

Communicatie is daarbij van groot belang voor de bekendheid een aantrekkelijkheid van onze instrumenten. Deze communicatie onderscheiden we in 3 delen: corporate communicatie, B-to-B communicatie en consumentencommunicatie.

Corporate communicatie

SMK zet primair in op corporate communicatie​ over SMK in brede zin, over alle SMK-programma’s en richt zich op corporate doelgroepen. Dat zijn bestuurders, beslissers en experts op het gebied van verduurzaming. Deze communicatie heeft tot doel om SMK te positioneren als waardevolle gesprekspartner voor verduurzaming en een toppositie te verkrijgen bij doelgroepen die zich oriënteren op de ontwikkeling van duurzaamheidsprogramma’s of -systemen.​​

B-to-B communicatie

B-to-B communicatie richt zich op zakelijke doelgroepen zoals (potentiële) keurmerkhouders, ketenpartijen, onderzoeksinstellingen, beleidsinstanties, certificerende instellingen, inkopers, en dergelijke.​ SMK zet B-to-B communicatie in ter bevordering van de toepassing van de keurmerken, de prestaties ervan en het vergroten van de marktbelangstelling voor de keurmerken.

 

Consumentencommunicatie

SMK ondersteunt keurmerkhouders en ketenpartijen met algemene informatievoorziening voor consumenten, zodat deze wordt gezien als afkomstig van een onafhankelijke en betrouwbare bron.​ De communicatiemiddelen die SMK hiervoor inzet zijn onder andere websites, social media en nieuws- en persberichten.

Ook biedt SMK kaders en richtlijnen rond communicatie, ondersteunt waar mogelijk, en bevordert bij stakeholders de inzet van communicatie om voldoende bekendheid te genereren. De bewaking van de communicatie over de keurmerken is daarbij voor SMK een belangrijk aandachtspunt.

SMK focust niet op consumentencommunicatie, dat is primair de taak van keurmerkhouders. Voor massamediale communicatieactiviteiten op de consumentendoelgroep ontbreken bij SMK de middelen en budgetten.

Team Communicatie

Onderhoud aan de verschillende websites, social media, bekendheid van de programma’s en SMK en contact met de media. Dit team zorgt ervoor dat onze boodschap u bereikt. Daarnaast ondersteunt dit team keurmerkhouders bij hun marketingcommunicatie-uitingen. Klik hier om meer te lezen over communicatie vanuit SMK.

Ellen Brussee

Ellen Brussee

Communicatiemanager

Kim Boetekees

Kim Boetekees

Junior communicatieadviseur