Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Keurmerken en programma's

  www.smk.nl/certificatie/keurmerken-en-certificaten/

Over SMK

  www.smk.nl/over-smk/

Colleges van Deskundigen

  www.smk.nl/over-smk/colleges-van-deskundigen/

Contact

  www.smk.nl/contact/

Klacht indienen

Heeft u een klacht over een besluit van SMK of een van haar Colleges van Deskundigen of TPAC? Via het klachtenformulier kunt u een klacht indienen.

SMK werkt met een klachtreglement waarin staat hoe u een klacht kunt indienen. Als partijen elkaar niet via een minnelijke schikking kunnen vinden, dan wordt meteen een extern KlachtCollege aan het werk gezet, die partijen gelegenheid geeft goed gehoord te worden. Na indiening bevestigt SMK de ontvangst van de klacht. Een toelichting op de klacht kan worden gestuurd naar smk@smk.nl.

Wanneer dien ik een klacht in?

Heeft u een klacht dat gaat over een besluit van SMK, een van haar Colleges van Deskundigen of TPAC? Vul dan het klachtenformulier in.

Is er sprake van een calamiteit en wilt u gebruikmaken van de calamiteitenregeling voor On the way to PlanetProof plantaardige producten of de schaarsteregeling voor bewerkte en verwerkte producten? Stuur dan het ingevulde betreffende calamiteitenformulier in. Dit formulier is te downloaden via Plantaardig of Bewerkt en verwerkt.

Let op: Heeft u een vraag, opmerking, of wilt u een knelpunt melden – zonder dat er sprake is van een calamiteit – gebruik dan het contactformulier.

Open contactformulier

Klachtenformulier

Indien u een klacht wilt indienen, klikt u op het plusje om het formulier te openen. We zullen uw klacht zo snel mogelijk behandelen.

Klacht indienen

Klachtreglement

Bekijk het klachtreglement. Hierin is aangegeven hoe partijen een klacht kunnen indienen. Die moet dan wel betrekking hebben op een besluit van SMK of een van haar Colleges van Deskundigen of TPAC.

Lees meer

KlachtCollege

SMK hanteert een klachtreglement dat de mogelijkheid geeft een beoordeling te vragen van een onafhankelijk Klachtcollege. Dit College wordt ingezet indien partijen elkaar niet via een schikking kunnen vinden. 

Lees meer

Ik heb een vraag

Neem contact met ons op