Kompas voor duurzamer ondernemen

 • SMK. Partner voor verduurzaming

  SMK werkt al meer dan 25 jaar voor het bedrijfsleven aan het verduurzamen van producten en bedrijfsvoering. SMK doet dat samen met een uitgebreid netwerk van overheden, producenten, brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties, retailers, adviesbureaus, wetenschap en ketenpartijen.

  De professionele kennis, zorgvuldige werkprocessen, de audits en certificeringen die worden uitgevoerd in overeenstemming met EU-normen en onder toezicht van de Raad voor Accreditatie, en een zeer uitgebreide databank van duurzaamheidscriteria, zijn unieke middelen die SMK inzet voor organisaties die ondersteuning zoeken op het brede gebied van verduurzaming, zoals:

  • Ontwikkelen van ambitieuze en objectieve duurzaamheidsnormen
  • Toepassen van certificering en keurmerken
  • Vorm en inhoud geven aan duurzaamheidsbeleid
  • Ontwikkelen van benchmarks
  • Toetsen van duurzaamheidssystemen en -keurmerken

  De voorbeelden onder het menu-onderdeel 'PROJECT PARTNER' geven meer informatie over gerealiseerde samenwerkingsprojecten.

  Neem vrijblijvend contact op voor wat SMK als duurzaamheidspartner voor uw organisatie kan betekenen.

 • Onafhankelijk duurzaamheidsplatform

  Het onafhankelijke duurzaamheidsplatform SMK is als volgt georganiseerd:

  Colleges van Deskundigen
  De Colleges van Deskundigen stellen objectieve criteria vast voor duurzamere productie en bedrijfsvoering. De Colleges zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van belanghebbenden. Die brede representatie waarborgt dat beleid en toetsing vanuit verschillende maatschappelijke belangen worden gewogen. > Meer informatie over de procesgang bij de ontwikkeling van duurzaamheidscriteria

  SMK huisvest tevens de Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC), die toetst of certificatiesystemen voor hout voldoen aan de Nederlandse Inkoopcriteria voor duurzaam hout.

  Team SMK
  Het compacte SMK-team van 15 professionals ondersteunt de drie Colleges en de Toetsingscommissie en overlegt met het bedrijfsleven en de overheid over de toepassing en toetsing van criteria en keurmerken. Als competent body certificeert het team EU Ecolabel producten en -diensten en vertegenwoordigt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de criteriaontwikkeling voor EU Ecolabel in Brussel. 

Nieuws

 • On the way to PlanetProof (B-to-B/NL)
  17-09-2018

  Eerste PlanetProof Tommies snacktomaatjes in de schappen bij Jumbo

  Vanaf vandaag zijn de eerste Tommies snacktomaatjes met het keurmerk On the way to PlanetProof te koop bij Jumbo. Het keurmerk garandeert dat de snacktomaatjes duurzamer zijn geteeld.
 • On the way to PlanetProof (B-to-B/NL)
  14-09-2018

  On the way to PlanetProof Proef

  Op donderdag 30 augustus organiseerde het Uien Innovatie en Kenniscentrum de jaarlijkse Uiendag. Een aantal leden van het SMK-team plantaardige agroketens was aanwezig om een PlanetProof proef te bekijken.
 • On the way to PlanetProof (B-to-B/NL)
  13-09-2018

  SMK komt met keurmerk voor duurzamere zuivel ‘On the way to PlanetProof’

  SMK gaat een certificatieschema voor duurzamere zuivel publiceren onder ‘On the way to PlanetProof’. Belangrijke stap naar een duurzamer assortiment in de supermarkt en verdere verduurzaming van de zuivelsector.