Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Keurmerken en programma's

  www.smk.nl/certificatie/keurmerken-en-certificaten/

Over SMK

  www.smk.nl/over-smk/

Colleges van Deskundigen

  www.smk.nl/over-smk/colleges-van-deskundigen/

Contact

  www.smk.nl/contact/

SMK jaarverslag 2023: waardering betrouwbare keurmerken neemt toe

Gepubliceerd op: 24 april 2024

In het jaarverslag blikt SMK terug op een jaar met uitdagingen en ontwikkelingen. 2023 stond vooral in het teken van de strategie en de vraag hoe in te spelen op alle ontwikkelingen in het krachtenveld waarin SMK opereert. Dat waren onder andere het beoogde landbouwakkoord, de discussie over het verdienmodel in de landbouw en de noodzaak voor verdere verduurzaming van de verschillende sectoren waarin SMK actief is.

De strategieontwikkeling heeft SMK vooral geleerd zich actiever te profileren als neutrale ontwikkelaar en beheerder van certificatiesystemen. Deze onafhankelijke positie is belangrijk voor de relaties met maatschappelijke organisaties en de overheid. Die heeft SMK hard nodig om verdere stappen in verduurzaming te kunnen bepalen.

Internationalisering 

In vervolg op de strategie die al eerder was ingezet blijft SMK op zoek naar kansen voor internationalisering, onder andere via allianties met collega keurmerken. Dat schept niet alleen kansen in de markt en het platform voor kennisontwikkeling, het stelt SMK ook in staat een sterkere positie te verwerven in een Europese context. 

Impact 

De retail toonde afgelopen jaar toewijding aan verduurzaming met het keurmerk On the way to PlanetProof. Lidl en Dirk van den Broek zijn in 2023 gecertificeerd naast de al gecertificeerde supermarkten, Jumbo en Aldi. Significante groei laat ook het EU Ecolabel zien: het aantal certificaathouders steeg met 11%. Met name bouwmarkten en drogisterijen tonen toenemende interesse in producten met het keurmerk.

Resultaten 

In het verslag wordt gerapporteerd over de belangrijkste resultaten van 2023: welke groei en soms krimp bij programmas plaatsvond, hoeveel keurmerkhouders de programma’s tellen, en welk areaal het betreft. Hieruit blijkt dat de duurzaamheidsimpact wederom groter is geworden het afgelopen jaar dankzij de groei in aantal certificaathouders en het effect van de aanscherping van eisen in certificatieprogramma’s. Het doel is immers niet alleen meer certificaathouders te interesseren, maar ook het ambitieniveau van de eisen te verhogen. Criteria zijn bij SMK daarom voortdurend in ontwikkeling, omdat er behoefte, noodzaak en mogelijkheid bestaan om verdere stappen in verduurzaming te zetten.