SMK. Partner voor verduurzaming


SMK werkt al bijna 25 jaar voor het bedrijfsleven aan het verduurzamen van producten en bedrijfsvoering. SMK doet dat samen met een uitgebreid netwerk van overheden, producenten, branche-organisaties, maatschappelijke organisaties, retailers, adviesbureaus, wetenschap en ketenpartijen.

De professionele kennis, de door de Raad voor Accreditatie geaccepteerde SMK-certificatieschema’s met daaraan gekoppelde zorgvuldige werkprocessen en een zeer uitgebreide databank van duurzaamheids-criteria zijn unieke middelen die SMK inzet voor organisaties die ondersteuning zoeken op het brede gebied van verduurzaming, zoals:

  • Ontwikkelen van ambitieuze en objectieve duurzaamheidsnormen
  • Toepassen van certificering en keurmerken
  • Vorm en inhoud geven aan duurzaamheidsbeleid
  • Ontwikkelen van benchmarks
  • Toetsen van duurzaamheidssystemen en -keurmerken

Neem vrijblijvend contact op voor wat SMK als duurzaamheidspartner voor uw organisatie kan betekenen.

Onafhankelijk duurzaamheidsplatform


Het onafhankelijke duurzaamheidsplatform SMK is als volgt georganiseerd:

Colleges van Deskundigen
De Colleges van Deskundigen stellen objectieve criteria vast voor duurzamere productie en bedrijfsvoering. De Colleges zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van belanghebbenden. Die brede representatie waarborgt dat beleid en toetsing vanuit verschillende maatschappelijke belangen worden gewogen. > Meer informatie over de procesgang bij de ontwikkeling van duurzaamheidscriteria

SMK huisvest tevens de Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC), die toetst of certificatiesystemen voor hout voldoen aan de Nederlandse Inkoopcriteria voor duurzaam hout.

Team SMK
Het compacte SMK-team van 14 professionals ondersteunt de drie Colleges en de Toetsingscommissie en overlegt met het bedrijfsleven en de overheid over de toepassing en toetsing van criteria en keurmerken. Als competent body certificeert het team EU Ecolabel producten en -diensten en vertegenwoordigt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de criteriaontwikkeling voor EU Ecolabel in Brussel.