Partner


SMK is de natuurlijke partner voor bedrijven, branches, ketens, overheden en organisaties bij het ontwikkelen, beheren en toetsen van transparante duurzaamheidscriteria. Ook maakt SMK aan deze criteria gerelateerde benchmarksystemen en biedt op projectbasis kennis en begeleiding bij het verduurzamen van producten, diensten of processen.

Voor deze ontwikkelings- en adviestrajecten wordt SMK regelmatig ingeschakeld door overheden, brancheorganisaties, retailers, adviesbureaus, ketenpartijen en andere stakeholders. 

Criteriasets


Voor het ontwikkelen en beheren van certificatieprogramma’s heeft SMK een unieke kennisbank van onder accreditatie te gebruiken criteriasets met een onderliggende systematiek van modules en een groot extern netwerk van deskundigen.

SMK ontwikkelt en beheert de certificatieschema’s van Milieukeur (incl. Barometers), Groen Label Kas en de Maatlat Duurzame Veehouderij & Aquacultuur.

Voor het EU Ecolabel certificeert SMK (overwegend) Nederlandse producten en diensten. Samen met de andere Europese competent bodies en de Europese Commissie werkt SMK mee aan de ontwikkeling van de certificatieschema’s van dit keurmerk.

SMK toetst met de commissie TPAC of certificatiesystemen voor hout voldoen aan de Nederlandse Inkoopcriteria voor duurzaam hout.