Medewerkers

Gijs Dröge

×

Directeur/bestuurder

Gijs Dröge (1959) is sinds 1 juni 2015 directeur/bestuurder van SMK. In die functie is hij verantwoordelijk voor het dagelijkse management en legt hij zich toe op de toekomst van SMK. Zijn streven is verduurzaming in het bedrijfsleven op een positieve wijze te stimuleren, en de impact van het instrumentarium van SMK te vergroten.

Voorafgaand aan SMK was Gijs oprichter en partner in adviesbureaus voor public affairs, communicatie en corporate social responsibility. Daarnaast is hij lid van het panel van de transparantiebenchmark van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Gijs Dröge startte zijn loopbaan in de journalistiek en publiceert nog met enige regelmaat.

Naast zijn werk is Gijs actief als voorzitter van Liberaal Groen, een politieke denktank. Gijs studeerde bouwkunde aan de TU Delft en volgde enkele managementcursussen in de Verenigde Staten.

T: +31 (0)70 358 63 00
 

E: gdroge@smk.nl

Minke van Bentum

×

Junior Projectleider plantaardige agroketens/communicatie

Minke van Bentum werkt sinds juli 2018 bij SMK. Als Junior Projectleider plantaardige agroketens ondersteunt ze de afdeling en draagt ze bij aan de ontwikkeling van de certificatieschema’s van On the way to PlanetProof, Milieukeur en Groen Label Kas. Ook besteedt ze een deel van haar tijd aan communicatie, onder andere door te werken aan de websites van SMK en de digitale nieuwsvoorziening (e-mailings, social media, e.d.).

Minke studeerde Tropische Landbouw aan het Van Hall Larenstein in Wageningen, met als specialisatie Sustainable Value Chains. Deze studie is gericht op het verduurzamen van handelsketens, met aandacht voor landbouw-, milieu- en sociale aspecten. Tijdens haar studie heeft ze door middel van meerdere stages internationale ervaring opgedaan. Zo heeft ze haar afstudeeronderzoek uitgevoerd voor een bedrijf wat Thaise kookproducten maakt voor de Nederlandse markt, met als doel de Corporate Social Responsibility van de Thaise leveranciers in kaart te brengen.

Na haar afstuderen heeft ze gewerkt voor een Nederlandse chrysantenveredelaar in Ethiopië. Hier heeft ze veel ervaring opgedaan met de teelt van sierplanten en Integrated Pest Management.

E: mvanbentum@smk.nl

Nannette Braun

×

Medewerker secretariaat

E: nbraun@smk.nl

Kim Geene

×

Extern Project manager and secretary TPAC

E: kgeene@smk.nl

Jantineke Hofland-Zijlstra

×

Projectleider plantaardige agroketens

Jantineke Hofland-Zijlstra werkt per 1 oktober 2017 bij SMK. Zij is als Projectleider plantaardige agroketens verantwoordelijk voor Groen Label Kas en Milieukeur / PlanetProof plantaardige producten uit de bedekte teelt.

Jantineke is geboren in Uithuizermeeden (Gr.). Ze studeerde Tropische Landbouw aan Larenstein in Deventer en vervolgde haar studie aan de Wageningen Universiteit. Na de specialisatie Gewasbescherming en Plantenveredeling volgde een promotieonderzoek bij de vakgroep Plantenecologie gericht op de interactie tussen schimmels en planten in het heide ecosysteem.

Door haar werk als plantenziektekundige bij Blgg (Eurofins) in Naaldwijk raakte ze voor het eerst bekend met de boeiende wereld van de glastuinbouwsector. In 2007 startte ze als wetenschappelijk onderzoeker Gewasgezondheid bij Wageningen University & Research Glastuinbouw in Bleiswijk. Met veel plezier heeft ze zich daar gericht op het ontwikkelen van een duurzame, geintegreerde systeemaanpak voor kasluchtschimmels waarin een weerbare plant centraal staat. Hierdoor is een breed netwerk in de glastuinbouwsector ontstaan die een goede basis legt voor het huidige werkveld bij SMK.

T: +31 (0)70 358 63 00

E: jhofland-zijlstra@smk.nl

John Janssen

×

Projectleider plantaardige agroketens

John Janssen werkt sinds augustus 2018 bij SMK. Als projectleider binnen het team Plantaardige Agroketens werkt hij aan de verdere nationale en internationale ontwikkeling van de certificatieschema’s van ‘On the way to PlanetProof’ voor een aantal sectoren.

John studeerde Tuinbouw aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen en legde zich hierbij toe op een aantal teeltkundige specialisaties. Na zijn afstuderen heeft hij als teeltadviseur, agronomist, promotiemanager en belangenbehartiger steeds in de tuinbouw gewerkt.

Als belangenbehartiger bij GLTO, Nederlandse Bond van Boomkwekers, ZLTO en Tree Centre Opheusden was hij onder andere betrokken bij vele initiatieven voor een duurzamere teelt in de boomkwekerij en de glastuinbouw.

John ziet zijn werkzaamheden voor SMK als een unieke mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de plantaardige productie die in balans is met de leefomgeving.

E: jjanssen@smk.nl

Stefanie de Kool

×

Programma Manager plantaardige agroketens

Stefanie de Kool is sinds januari 2014 werkzaam bij SMK als Programma Manager plantaardige agroketens. Zij is verantwoordelijk voor On the way to PlanetProof Plantaardige producten, en de verschillende projecten die daarmee te maken hebben.

Stefanie studeerde Plantenteelt aan de Wageningen Universiteit en voltooide de opleiding in 1996 met specialisaties in voorlichtingskunde en bodemvruchtbaarheid. Daarna werkte ze achtereenvolgens als adviseur ‘sustainable land use’ bij de gemeente Managua in Nicaragua, als technisch assistent bij het International Agricultural Centre in Nederland en vervolgens als landbouw adviseur voor de Uganda National Farmers Federation in Uganda.

Vanaf 2001 was Stefanie werkzaam bij Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) van Wageningen Universiteit en Research (WUR). Eerst als onderzoeker duurzame bedrijfssystemen en sinds 2003 als senior projectleider voor de business unit Bloembollen, boomkwekerij en fruit. Hier heeft zij brede expertise ontwikkeld op het gebied van verduurzaming van teeltsystemen en stakeholdermanagement.

T: +31 (0)70 358 63 00

E: sdekool@smk.nl

Jori Langwerden

×

Projectleider plantaardige agroketens

Jori Langwerden is sinds februari 2015 werkzaam bij SMK. Als Projectleider plantaardige agroketensondersteunt ze de afdeling en ontwikkelt en beheert zij applicaties voor Milieukeur, PlanetProof en Groen Label Kas. Daarmee komen deze certificatieschema’s beschikbaar als digitaal invulbare documenten voor keurmerkhouders en certificatie-instellingen.

Jori studeerde Applied Environmental Geosciences aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Speerpunt van haar studie betrof het vanuit verschillende invalshoeken benaderen van vraagstukken met betrekking tot landgebruik en voedselproductie. Met haar studie specialiseerde zij zich in de thema’s duurzaam landgebruik, bodemvruchtbaarheid en duurzame landbouw.

Tijdens haar studie deed Jori onder andere onderzoek naar de broeikasuitstoot van verschillende voedselketens en naar atmosferische ammoniakconcentraties. Haar (VU-) afstudeeronderzoek deed ze extern bij de Universiteit van Wageningen en betrof de nutriëntentekorten in de bodem voor de productie van bonen door kleine boeren in Tanzania.T: +31 (0)70 358 63 00

E: jlangwerden@smk.nl

Herman Docters van Leeuwen

×

Programma Manager agroketens

Herman Docters van Leeuwen is sinds 1999 werkzaam bij SMK. Als Programma Manager agroketens is hij verantwoordelijk voor On the way to PlanetProofMilieukeur dierlijke sectoren(vleesvee, zuivel), de Barometer Duurzame Bakkerij & Zoetwaren en de Barometer Duurzaam Terreinbeheer. Ook is hij intensief betrokken bij de ontwikkeling en beheer van de Maatlat Duurzame Veehouderij & Aquacultuur en de Maatlat Schoon Erf.

Herman studeerde biologie in Leiden en voltooide in 1992 de opleiding Nederlandse landbouw aan de Agrarische Hogeschool Delft (AHD) met als studierichting veehouderij. Na zijn afstuderen vervulde hij een commerciële functie bij Hoveling Plant, een handelskwekerij in ouderwetse tuinplanten, geurrozen en camelia’s. Daarna was hij werkzaam als beleidsmedewerker voor de groendienst van de gemeente Apeldoorn en als projectmedewerker en vakdocent in het hoger agrarisch onderwijs voor de opleidingen plattelandsontwikkeling en veehouderij.

In zijn vrije tijd is Herman betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van een systeem voor 'groene en blauwe diensten' bij de agrarische natuurvereniging Vockestaert in Midden-Delfland. Daarnaast is hij enthousiast ruiter en bestuurslid van de Jockeyclub in Rotterdam, een van de oudste paardrijverenigingen van de wereld (1837).

T: +31 (0)70 358 63 00

E: hdoctersvanleeuwen@smk.nl

Els Lindeboom

×

Projectleider plantaardige agroketens

Els werkt sinds 1 april 2017 bij SMK als Projectleider plantaardige agroketens. Ze is verantwoordelijk voor de opschaling van Milieukeur / PlanetProof plantaardige producten.

Els studeerde Recht, Bestuur en Management aan de Universiteit Utrecht en studeerde af bij het Instituut voor Recht en Bestuur van Ontwikkelingslanden van de Universiteit Leiden. Zij werkte eerst bij ICCO en later bij het Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) aan vele agribusiness projecten in ontwikkelingslanden. Ze assisteerde onder andere kleine producenten bij het telen van landbouwproducten met betere marktkansen.

In 2010 heeft zij de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven. Zij werd bij een grote coöperatie verantwoordelijk om de reguliere groenten- en fruithandel groener en socialer te maken, zowel internationaal als in Nederland. Els was één van de founding members van het Sustainable Fruits and Vegetables initiatief (SIFAV). Dit initiatief is erop gericht om tussen de groenten- en fruitsector, overheid en NGO’s samen afspraken te maken om álle groenten- en fruitimport in Nederland te verduurzamen.

Els gaat nu de uitdaging aan om de opschaling van duurzame plantaardige teelt vanuit SMK in goede banen te leiden. Ze ziet Milieukeur daarvoor als hét instrument om te voldoen aan de vraag van de retail (het ‘supermarkt akkoord’) naar duurzamere groenten en fruit in de Nederlandse winkels.

E: elindeboom@smk.nl

Corinne de Ling

×

Medewerker secretariaat

Corinne de Ling werkt sinds 1998 als medewerker bureau bij SMK. Buiten de gebruikelijke secretariaatswerkzaamheden is zij betrokken bij het voorbereiden en afwikkelen van begeleidingscommissies, hoorzittingen en vergaderingen van Colleges van Deskundigen en Raad van Toezicht. Verder is zij verantwoordelijk voor de inkoop van kantoorartikelen en het archiefbeheer, waaronder de dossiers van de Raad voor Accreditatie.
Voordat Corinne bij SMK in dienst trad, werkte zij bij diverse bedrijven als secretaresse.

T: +31 (0)70 358 63 00

E: cdeling@smk.nl

Monique van Raam

×

Medewerker secretariaat

Monique van Raam werkt sinds 1995 als medewerker bureau bij SMK. Zij is verantwoordelijk voor alle voorkomende secretariële werkzaamheden, waaronder het voorbereiden en afwikkelen van begeleidingscommissies, hoorzittingen en vergaderingen van Colleges van Deskundigen en Raad van Toezicht. Verder is zij aanspreekpunt voor personeelszaken.
Voordat Monique bij SMK in dienst kwam, werkte zij als secretaresse bij Coopers & Lybrand Belastingadviseurs. Zij functioneerde daar als duizendpoot voor de voorzitter van Bestuur.

T: +31 (0)70 358 63 00

E: mvanraam@smk.nl

Annika de Ridder

×

Projectleider agroketens

Annika de Ridder is als Projectleider agroketens betrokken bij de ontwikkeling van On the way to PlanetProof criteria voor dierlijke sectoren (zuivel, eieren), de eisen voor track & trace en de borging van producten in ketens en voor de eisen voor bewerkte en verwerkte producten. Ook de ontwikkeling en beheer van de Maatlat Duurzame Veehouderij & Aquacultuur en de Maatlat Schoon Erf behoort tot haar taken. Verder is zij aanspreekpunt voor de Barometer Duurzame Bloemist.

Annika voltooide de opleiding Dier- en Veehouderij aan de Hogeschool INHOLLAND in Delft. Daarna behaalde zij een Mastertitel Biology in Leiden voor de afstudeerrichting Evolutionary and Ecological Sciences.

In 2009 werkte zij als controleur subsidies agrarisch natuurbeheer bij de AID. In die rol bezocht zij een groot aantal agrarische bedrijven. Vanaf 2010 behandelde zij als uitvoeringsexpert bij Dienst Regelingen aanvragen voor projectsubsidies voor de agrarische sector, onder andere voor innovatieprojecten en de investeringsregeling IDSH (Integraal Duurzame Stal- en Houderijsystemen).
In 2011 behaalde zij het certificaat Bedrijf en Kwaliteit (integrale kwaliteitszorg) bij de HAS Kennis Transfer in Den Bosch. 

T: +31 (0)70 358 63 00

E: aderidder@smk.nl

Wim Uljee

×

Communicatie Manager

Wim Uljee is sinds september 2006 werkzaam bij SMK als Communicatie Manager. Het gaat daarbij zowel om communicatie voor de verschillende programma's van SMK als de corporate communicatie. Wim is intensief betrokken bij de advisering en de totstandkoming van allerlei publicaties, zoals de websites, digitale nieuwsvoorziening (e-mailings, Twitter, e.d.), persberichten, het jaarverslag, factsheets, enzovoorts. Maar hij bewaakt ook de huisstijlen en geeft ‘acte de présence' bij verschillende gezamenlijke activiteiten met deelnemende bedrijven en organisaties.

Wim was meer dan 25 jaar werkzaam als account-, project- en mediamanager bij verschillende reclamebureaus in Nederland. In die periode heeft hij een allround ervaring opgedaan, onder meer in het werken voor diverse brancheverenigingen zoals FOCWA, Stichting BouwGarant, VNP Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken, en andere.

T: +31 (0)70 358 63 00

E: wuljee@smk.nl

Ineke Vlot

×

Programma Manager non-food

Ineke Vlot is sinds 1996 werkzaam bij SMK als Programma Manager non-food voor diverse non-food programma's. Voor EU Ecolabel beoordeelt zij aanvraagdossiers voor certificering. Zij vertegenwoordigt vanuit SMK het Ministerie van IenM in het Regelgevend Comité van EU Ecolabel en brengt adviezen uit voor nieuwe en herziene EU Ecolabel criteria aan IenM betreffende stemposities in het Bestuur van het EU Ecolabel (EUEB). Sinds april 2015 is Ineke vice president in het EU Ecolabel bestuur.

Ook is Ineke verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van de Milieukeur certificatieschema’s non-food.
Verder is zij betrokken bij Duurzaam Inkopen/Green Public Procurement voor diverse productgroepen, zowel nationaal als internationaal.

Ineke studeerde biologie en milieukunde aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar studie deed ze o.a. onderzoek naar milieurelevante productinformatie voor consumenten, gemodelleerd naar de Duitse ‘Blaue Engel’.

Na haar afstuderen werkte Ineke langere tijd als projectleider bij het Centrum voor Energiebesparing. Zij hield zich o.a. bezig met het haalbaarheidsonderzoek voor Milieukeur (of het mogelijk èn wenselijk zou zijn een Nederlands milieukeurmerk op te richten) en met onderzoek naar internationaal productgericht milieubeleid. Daarvoor was ze projectleider bij de Stichting Consument en Veiligheid en warenonderzoeker bij het Keurmerkinstituut. T: +31 (0)70 358 63 00

E: ivlot@smk.nl

Robert Jan Volders

×

Junior Projectleider EU non-food

Robert Jan Volders is sinds maart 2018 werkzaam bij SMK als Junior Projectleider EU non-food. Hij ondersteunt de afdeling non-food en behandelt aanvragen voor EU Ecolabel-certificering. Tevens houdt hij zich bezig met communicatie over het EU Ecolabel en is hij aanspreekpunt voor vragen betreffende het label.

Robert Jan studeerde Industrial Ecology aan de TU Delft/Universiteit Leiden. Deze opleiding kenmerkt zich door een multidisciplinaire aanpak van duurzaamheidsproblematiek met elementen uit de milieukunde, techniek en sociologie. Door de jaren heen specialiseerde hij zich in duurzaam productontwerp en levenscyclusanalyse, door middel van een combinatie met een bachelor Industrieel Ontwerpen.

Gedurende zijn studie heeft hij gewerkt aan verscheidene product-, service- en stedenbouwkundig-ontwerpprojecten en deed hij onderzoek naar de milieu-impact van diverse producten en industriële activiteiten. Verder is hij werkzaam geweest als docent levenscyclusanalyse-methodiek. Voor zijn afstudeeropdracht deed hij onderzoek naar de levenscyclus impact van verschillende verwerkings-scenario’s voor koffiedik.

E: rvolders@smk.nl

Erwin de Vries

×

Boekhouder

Erwin de Vries is sinds april 2014 werkzaam bij SMK als boekhouder. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse verwerking van de mutaties in het grootboek en projectenadministratie, de rapportages hieruit en de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van het opstellen van de jaarrekening.
Voordat Erwin bij SMK in dienst kwam, was hij meer dan 25 jaar werkzaam als administrateur bij verschillende organisaties in Nederland.

T: +31 (0)70 358 63 00

E: edevries@smk.nl

Saskia van Wageningen-Lucardie

×

Projectmedewerker dierlijke agroketens

Als Projectmedewerker dierlijke agroketens is Saskia van Wageningen-Lucardie eerste aanspreekpunt voor alle vragen over de Maatlat Duurzame Veehouderij. Verder werkt zij aan het beheer van de On the way to PlanetProof /  Milieukeur criteria voor dierlijke producten. Daarnaast is zij eerste aanspreekpunt voor het Register Groenverklaringen. Haar uitgebreide kennis van IT-toepassingen zet zij in bij de ontwikkeling van ondersteunende digitale (web)tools en bij het financiële management van diverse SMK-programma's.

Saskia studeerde af op de Hogeschool INHOLLAND te Delft, waar zij de HBO-studie Dier- en Veehouderij volgde. Haar afstudeerproject deed zij voor de Stichting Bont voor Dieren en betrof de evaluatie van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe lespakketten bestemd voor de groepen 6 t/m 8 van het primair onderwijs.

Na haar afstuderen werkte Saskia als office-manager bij Sophia Vereniging tot Bescherming van Dieren. In deze job was zij verantwoordelijk de dagelijkse gang van zaken op het bureau van de Sophia Vereniging. 

T: +31 (0)70 358 63 00
 

E: slucardie@smk.nl

Lars Woltmann

×

Projectleider EU non-food

Lars Woltmann werkt sinds augustus 2008 als Projectleider EU non-food bij SMK. Hij is verantwoordelijk voor de beoordeling van aanvraagdossiers voor het EU Ecolabel certificaat en onderhoudt intensieve contacten met keurmerkhouders en andere stakeholders. Verder brengt hij adviezen uit voor nieuwe en herziene EU Ecolabel criteria aan IenM betreffende stemposities in het Bestuur van het EU Ecolabel (EUEB).

Lars studeerde Biologie aan de Universiteit Göttingen en werkte daar vervolgens ruim vijf jaar als onderzoeker/docent, waarvan hij twee jaar ecologisch onderzoek verrichtte in Indonesië. 

T: +31 (0)70 358 63 00

E: lwoltmann@smk.nl