Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Keurmerken en programma's

  www.smk.nl/certificatie/keurmerken-en-certificaten/

Over SMK

  www.smk.nl/over-smk/

Colleges van Deskundigen

  www.smk.nl/over-smk/colleges-van-deskundigen/

Contact

  www.smk.nl/contact/

Barometer Duurzaam Terreinbeheer

De Barometer Duurzaam Terreinbeheer is een certificatiesysteem op twee niveaus (zilver en goud) voor een duurzamer beheer van openbare ruimtes. Denk aan wegenbermen, parken maar ook natuurterreinen en bijvoorbeeld particuliere bedrijfsterreinen en sportcomplexen. Met het certificaat tonen bedrijven, organisaties en overheden aan dat het terreinbeheer door hen verantwoord en duurzamer wordt uitgevoerd.

De controle en certificatie voor de Barometer Duurzaam Terreinbeheer wordt uitgevoerd volgens de Europese normen voor productcertificatie (ISO/IEC 17065). Onafhankelijke certificatie-instellingen voeren deze controle uit.

Het keurmerk is ontwikkeld en wordt beheerd door SMK.

Gouden certificaat

Met het gouden niveau van de Barometer tonen terreinbeheerders aan dat zij duurzamer beheren op heel veel facetten van hun domeinen. Naast de eisen voor zilver, zorgen zij onder meer voor:

Duurzame inkoop van

 • plantmateriaal, zoals bomen, heesters en bloembollen
 • hout voor bijvoorbeeld boompalen, beschoeiingen en afrasteringen
 • kunststoffen (het product moet voor minimaal 95% bestaan uit gerecycled materiaal)
 • (minimaal 50%) van duurzamer geproduceerde betontegels, -stenen en banden

Schone buitenruimte

 • goed beheer van groen- en zwerfafval
 • verwijderen van graffiti
 • terugdringing van hondenpoep
 • periodieke bewonersenquêtes over groen- en zwerfafval en hondenpoep
 • een beperking van het gebruik meststoffen
 • het verantwoord en planmatig beheren van natuur

Zilver certificaat

Het certificaat zilver ondersteunt terreinbeheerders en uitvoerders (zoals hoveniers en groenaannemers) om de complexe uitvoering te borgen van duurzamere onkruidbestrijding op verhardingen en eventuele onkruidbestrijding en plaagbestrijding in groene terreinen. Opdrachtgevers kunnen hiermee hun uitvoerders op een eenvoudige wijze aansturen.

Duurzame onkruidbestrijding op verhardingen

 • Vanwege de milieu impact, is de maximale frequentie beperkt van toepassing van niet-chemische onkruidbestrijding (branden, heet water, borstelen)
 • Bij gebruik van middelen is er jaarlijks een officiële SKL onderhoudscheck van spuitapparatuur (t.o.v. de sectorafspraak van minimaal 3 jaarlijks)

Zeer beperkt gebruik van bestrijdingsmiddelen op groene terreinen

 • Voor middelengebruik op alle niet-verharde/groene terreinen sluit de Barometer aan op de wettelijke uitzonderingen
 • Geen toepassing van middelen in het groen voor sport- en recreatieterreinen met uitzondering van beperkt en teruglopend gebruik op sportterreinen. Op sportvelden is slechts onder strenge voorwaarden gewasbescherming mogelijk
 • Aanvullend op de wettelijke uitzonderingen is de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen niet toegestaan op golfterreinen, bungalowterreinen, terreinen van groepsaccommodaties, campingterreinen en jachthavens

Certificatie-instellingen

Certificatieschema en hulpdocumenten

SGS Product & Process Certification (Netherlands)
SPIJKENISSE
Nederland
http://www.sgs.nl
Barometer Duurzaam Terreinbeheer
Overige documenten

Gecertificeerde bedrijven

Tarieven

De tarieven bestaan uit eenmalige aanmeldingskosten voor nieuwe bedrijven onder certificatie en uit jaarlijkse afdrachten. Zowel de aanmeldingskosten als de jaarlijkse afdrachten worden door SMK – via de certificatie-instelling – bij de certificaathouder in rekening gebracht.

Deze tarieven zijn exclusief de kosten die de certificatie-instellingen aan keurmerkhouders berekenen voor audit en certificering. Voor een indicatie van deze kosten kunt u een offerte vragen aan de certificatie-instelling(en).

Bekijk tarievenblad

Richtlijnen logo

Toepassing van Barometer (logo)uitingen is uitsluitend toegestaan indien bij de (logo)uitingen het behaalde certificatieniveau is vermeld (goud, zilver of brons). Bij het gebruik van het logo is vermelding van het unieke registratienummer verplicht. Dit nummer is toegewezen door de certificatie-instelling. Bij het unieke registratienummer moet altijd de naam of afkorting van de certificatie-instelling staan vermeld.