Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Keurmerken en programma's

  www.smk.nl/certificatie/keurmerken-en-certificaten/

Over SMK

  www.smk.nl/over-smk/

Colleges van Deskundigen

  www.smk.nl/over-smk/colleges-van-deskundigen/

Contact

  www.smk.nl/contact/

Reactie gevraagd op concept certificatieschema Groen Label Kas 2022

Gepubliceerd op: 3 november 2021

De eisen van Groen Label Kas zijn herzien en het concept van het vernieuwde certificatieschema is gereed. SMK geeft betrokkenen de mogelijkheid om een reactie te geven via een publieke consultatie. Het nieuwe schema wordt geldig per 1 januari 2022.

De eisen van het certificatieschema van Groen Label Kas worden periodiek herzien. Een onderdeel van het herzieningsproces is het publiceren van het concept certificatieschema, waar betrokkenen de mogelijkheid krijgen om te reageren.

De herziening van het schema zorgt ervoor dat Groen Label Kas bij de tijd blijft. Met de consultatie wil SMK laten zien wat het plan is, en tegelijkertijd aanvullingen, correcties en kritiek ophalen. Reacties worden beantwoord en eventueel voorgelegd aan het College van Deskundigen Plantaardig. Zij beoordelen de laatste versie voor de uiteindelijke goedkeuring van het schema. Het nieuwe schema wordt in december 2021 gepubliceerd en is dan geldig per 1 januari 2022.

Belangrijke wijzigingen

De volgorde van weergave en de nummering van eisen is veranderd. Daarnaast zijn er inhoudelijke aanpassingen. Voorbeelden van enkele vervallen eisen en keuzemaatregelen:

  • De eisen, die betrekking hebben op wettelijke verplichtingen en door bevoegde gezagen worden gecontroleerd, zijn uit het schema verwijderd. Dit vermindert dubbele controles.
  • Gieten met bronwater, drainwaterontsmetting en vestiging in een Greenport worden niet meer beloond.

Enkele nieuwe en aangepaste eisen en keuzemaatregelen:

  • De eisen voor opslagcapaciteit voor hemelwater en de stikstofemissienorm is aangepast.
  • Er zijn een aantal nieuwe keuzemaatregelen

In het huidige GLK.14 schema zijn de vervallen onderdelen gearceerd aangegeven. Het conceptschema voor GLK.15 kan ingezien worden om een overzicht van het nieuwe eisenpakket te krijgen.

Reactie geven

Reageren op het certificatieschema gaat via dit online formulier. Dit is mogelijk tot 15 november 2021.

Certificeren met Groen Label Kas

Tuinbouwkassen die (blijven) voldoen aan de eisen van het Groen Label Kas kunnen deelnemen aan de overheidsregelingen MIA en Vamil en de Regeling groenprojecten. Ook kan men met een GLK-certificaat in aanmerking komen voor een BL Plus lening onder het Borgstellingskrediet voor de Landbouw.

Meer informatie