Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Keurmerken en programma's

  www.smk.nl/certificatie/keurmerken-en-certificaten/

Over SMK

  www.smk.nl/over-smk/

Colleges van Deskundigen

  www.smk.nl/over-smk/colleges-van-deskundigen/

Contact

  www.smk.nl/contact/

Reclame Code-klacht On the way to PlanetProof ingetrokken

‘On the way to PlanetProof: een betere keuze voor natuur, klimaat én dier’ Gepubliceerd op: 10 juli 2024

Initiatiefnemers van het Aanvalsplan Grutto hebben de ingediende klacht over het keurmerk On the Way to PlanetProof bij de Reclame Code Commissie ingetrokken. De klacht ging over de ruimte die het keurmerk biedt voor weidevogels en de claim ‘een betere keuze voor natuur’. SMK kan deze claim blijven gebruiken.

Het intrekken van de klacht volgt op de overeenstemming die het Aanvalsplan Grutto met FrieslandCampina heeft bereikt om de natuurwaarden en weidevogels in het bijzonder samen te stimuleren. FrieslandCampina richt een weidevogelfonds op waarmee leden-melkveehouders gebiedsgericht extra kunnen worden ondersteund bij het stimuleren van de weidevogelstand. Aanvalsplan Grutto zal zich inzetten om dit tot een succes te maken door fondsen te verwerven.

SMK is blij met het resultaat dat Aanvalsplan Grutto en FrieslandCampina samen hebben bereikt en dat er steeds meer aandacht is voor de weidevogelstand. De nieuwe afspraken met FrieslandCampina zorgen volgens het Aanvalsplan Grutto voor een eerlijke toelating van melkveehouders die zich richten op weidevogelbeheer binnen On the way to PlanetProof. De initiatiefnemers achter het Aanvalsplan Grutto vinden dat SMK de claim ‘een betere keuze voor natuur, klimaat en dier’ kan blijven gebruiken voor On the way to PlanetProof-zuivelproducten. SMK heeft daarom ook het hoger beroep ingetrokken. De Reclame Code Commissie zal inzake de klacht geen uitspraak doen.