Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Meest gezocht

Keurmerken en programma's

  www.smk.nl/certificatie/keurmerken-en-certificaten/

Over SMK

  www.smk.nl/over-smk/

Colleges van Deskundigen

  www.smk.nl/over-smk/colleges-van-deskundigen/

Contact

  www.smk.nl/contact/

Certificatiesysteem voor schone erven

Naar uw dossier/aanvraag.

Via agriwijzer.nlkunt u uw dossier inzien en het definitieve erfcertificaat aanvragen bij de certificatie-instelling. 

Open digitale tool

 

De Maatlat Schoon Erf was ontwikkeld als instrument waarmee de overheid het emissie-loze erf fiscaal kon ondersteunen. Agrariërs die tussen 2018 en 2022 een Maatlat Schoon Erf-certificaat hebben behaald komen in aanmerking voor fiscaal voordeel via de MIA\Vamil regeling. Door allerlei slimme maatregelen te nemen die op elkaar aansluiten, kan een agrariër zijn emissie drastisch terugbrengen.  

De Maatlat Schoon Erf bevat criteria om emissies te voorkomen uit mest, urine, compost, reinigingsmiddelen, gewasbescherming en veevoer. De criteria hebben betrekking op de erven van veehouderij (melkvee, jongvee, vleesvee/runderen, vleeskalveren, schapen en geiten) en op akkerbouw-, bloembollenbedrijven, fruit- en boomteelt. 

Dit certificatieschema is per 1 januari 2023 geïnactiveerd. 

Aanmeldingen tot 31 december 2022  

Ondernemers konden zich tot 31 december 2021 aanmelden voor certificatie. Na het behalen van het ontwerpcertificaat heeft een ondernemer 2 jaar de tijd om het emissiearme erf op te leveren. De lopende certificaten kunnen nog worden afgerond. 

Let op dat het erfcertificaat dient te zijn afgegeven binnen twee jaar na afgifte van het ontwerpcertificaat. 

Lees meer

Contact

SMK is de ontwikkelaar en beheerder van de Maatlat Schoon Erf.
Heeft u vragen over certificering, opmerkingen of een knelpunt dat u wilt melden?
Vul het contactformulier in of neem direct contact op met het team.

Team Maatlat Schoon Erf

Herman Docters van Leeuwen

Herman Docters van Leeuwen

Manager

Annika de Ridder

Annika de Ridder

Senior projectleider

Volg het

Laatste nieuws

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws over de Maatlat Schoon Erf? Ontvang 12x per jaar SMK Nieuws.

Inactiveren Maatlat Schoon Erf

De Maatlat Schoon Erf is een certificatiesysteem voor schone erven. Het huidige eisenpakket geldt tot het einde van dit jaar. Vanwege beperkte belangstelling voor het schema, is door de Colleges van Deskundigen Dierlijk en Plantaardig besloten om dit certificatieschema per 1 januari 2023 te inactiveren.  

Lees meer

Ongewijzigde verlenging certificatieschema Maatlat Schoon Erf

Het huidige certificatieschema Maatlat Schoon Erf is geldig tot en met 31 december 2021. Het College van Deskundigen besloot om dit certificatieschema ongewijzigd te verlengen.

Lees meer